Chefs-, ledarskaps- och medarbetareutveckling Företag

Har ni anställda som är redo för att ta nästa steg mot att bättre och på ett mer hållbart sätt leda både sig själv och andra?

Om Chefs-, ledarskaps- och medarbetareutveckling

Utveckling för individ och grupp när anställda är redo att ta nästa steg mot att bättre leda sig själv och andra.

Den hållbara chefen, ledaren och medarbetaren som både tycker det är viktigt att leverera professionellt enligt uppsatta mål men som också förstår vikten av att ta hand om sig själv. Som har mod att lyssna in till sitt hjärta om vad som känns rätt och riktigt. Både på jobbet och hemma.

Med detta arbete skapas större förståelse för varandra, bättre kommunikation och mer effektiva samarbeten som berikar både individen, gruppen och organisationen t ex vid;

  • Omorganisation
  • Introduktion för nyanställda
  • Delat/gemensamt ledarskap
  • När nya team ska skapas
  • För att lösa befintliga samarbetsproblem

Beroende på om behovet är för en grupp eller individuellt träffas vi på min arbetsplats i Lund eller på ert företag.

Kontakta mig gärna på tfn 0706-500855 eller på christel.lilja@nyinsikt.com för en första förutsättningslös diskussion kring era behov.

Ny Insikt erbjuder

Samarbete och Kommunikation

Med hjälp av DISC identifierar vi och skapar förståelse för de viktigaste beteende- och kommunikationsstilarna. Detta arbete ökar förståelsen både för sig själv och andra och inte minst underlättar interaktionen med andra.

Läs mer om Samarbete och Kommunikation

Chefs- och ledarskapsstöd

För den hållbara chefen/ledaren som både tycker det är viktigt att leverera professionellt och som förstår vikten av att ta hand om sig själv.

Läs mer om Chefs- och ledarskapsstöd

Coaching och MentorCoaching

Lösningsfokuserat och framtidsorienterat. Ibland behöver vi ta ett steg tillbaka för att skapa förståelse, innan vi går vidare framåt.

Läs mer om Coaching

DuoCoaching

Utvecklar och fördjupar det professionella och inbördes samarbetet mellan två eller flera personer. Snarare än varje individ för sig.

Läs mer om DuoCoaching

Hantering av förluster – sorgbearbetning 

Processen att bearbeta sorger och förluster som kan uppstå vid t ex omorganisation, sjukskrivning, dödsfall, uppsägning, mobbing m m är individuell. Här bearbetar man sorgen, släpper taget om smärtan, förlåter och försonas med det som har varit. För att gå lättare framåt.

Läs mer om Sorgbearbetning på företag