DuoCoaching

Vill ni skapa fungerande samarbeten? Vill ni bidra till utveckling, lärande och få åstadkomma fördjupade samarbeten?

Om DuoCoaching

DuoCoaching utvecklar det professionella samarbetet mellan två eller flera personer, snarare än varje individ för sig. Genom processen fördjupas och förbättras både lärandet, prestationen och det inbördes samarbetet.

DuoCoaching är som metod lösningsfokuserad och framtidsorienterad och ibland behöver vi ta ett steg tillbaka för att skapa förståelse för det som är för att därefter gå vidare framåt.

Vi börjar med att utgå från nuläget. Sedan utforskar och klargör vi den önskvärda framtiden. För att därefter ta fram åtgärder och handlingsplaner för att konkret arbeta med det som behövs för att kunna ta sig framåt vidare mot det önskvärda nyläget.

Jag coachar både chefer, ledare och medarbetare som vill bli bättre på att leda sig själv. Som coach är jag närvarande, inkännande, icke dömande och varm.  Jag ställer kraftfulla och utmanande frågor. Jag utmanar dig att se på din situation utifrån nya perspektiv och ger dig återkoppling på det jag ser och hör dig säga. Utifrån de mål du sätter upp leder våra samtal till handlingar som du själv jobbar vidare med mellan våra träffar.

Läs mer om Coaching & Mentorskap

DuoCoaching används t ex:

  • När kollegor/chefer/ledare vill kommunicera på ett bättre och mer effektivt sätt
  • För att lösa befintliga samarbetsproblem
  • Vid delat/gemensamt ledarskap
  • Vid introduktion av ny medarbetare
  • För att öka lönsamhet, försäljning och resultat

Genom duocoaching får ni en större medvetenhet om varandras situation och får fördjupad förståelse och respekt för varandras behov. Ni får med er verktyg som tillsammans med er egen klokskap hjälper er vidare i det ni vill förändra eller uppnå. Är relationen av en mer privat karaktär läs mer om detta på ParCoaching.

Ny Insikt erbjuder också inspirationsföreläsningar/workshops i Det coachande förhållningssättet – för de som vill bli bättre på att coacha och leda andra. Läs mer om Det coachande förhållningssättet.

Ser fram emot att höra ifrån er. Kontakta mig gärna så diskuterar vi förutsättningslöst utifrån era behov. Leder samarbetet till coaching för flera personer/grupper på ert företag – erbjuds även möjligheten att vi kan ses hos er.

Kontakta nu

Ny Insikt erbjuder

Jag bjuder på ett första förutsättningslöst möte (via videomöte eller telefon) på 15 minuter med någon av er utan kostnad. Detta första samtal handlar främst om att skapa förtroende och tillit för vårt fortsatta arbete tillsammans. Vi bokar därefter upp tid för vårt första samtal då vi träffas i Lund eller online via Teams, Zoom.

Kontakta mig redan idag. Så börjar vi resan från där ni är idag mot ett bättre nu. Ni behöver inte veta vad ni behöver när ni kontaktar mig – det utforskar vi tillsammans vid vår första träff.

Boka nu

Referenser

“Christel hjälpte oss i vår ledningsgrupp att skapa större förståelse för våra olika sätt att kommunicera och för vad som inte var på plats som det skulle. Det blev uppenbart för oss i arbetet tillsammans med Christel att våra rutiner och processer inte var synkade och tydliga för oss alla och denna otydlighet skapade missförstånd i kommunikationen. Vi hade helt enkelt inte samma bild om vad som var det viktigaste och som skulle prioriteras. Så med hjälp av bättre dokumenterade processer, roll- och rutinbeskrivningar är vi nu bättre rustade för utvecklingen som ligger framför.”

Johan, 36 år – VD utvecklingsbolag på Ideon

“Vi fick hjälp med att lösa en konfliktsituation mellan två medarbetare på vårt företag där allt fokus låg på vad den andre gjorde för fel. Genom coachingen hos Christel fick de hjälp med att utforska och hitta till det gemensamma målet. Arbetet var konkret och konstruktivt med handlingsplaner och nya steg för förbättrat samarbete. Vi kommer att använda Christel i fler situationer som denna. Tack!”

Olof, 47 år