Chefsstöd & Ledarskapsstöd

Vill ni skapa hållbara ledare och chefer? Vill ni bidra till utveckling, lärande och växande?
Ledare och chefer som är på en plats i livet där de fattar kloka och genomtänkta beslut. För både ledaren/chefens och företagets bästa.

Om Chefsstöd & Ledarskapsstöd

Chefs- & Ledarskapsstöd utvecklar chefen och ledaren som vill ta nästa steg mot att bättre leda sig själv och andra.

Den hållbara chefen och ledaren som både tycker det är viktigt att leverera professionellt enligt uppsatta mål men som också förstår vikten av att ta hand om sig själv. Som har mod att lyssna in till sitt hjärta om vad som känns rätt och riktigt. Både på jobbet och hemma.

I denna processen ökar och fördjupas förståelsen och medvetenheten både för andra men framför allt om dig själv och dina beteenden. När medvetenheten ökar blir det också lättare för dig att “se igenom” det som hindrar vägen framåt.

Med egen bakgrund och erfarenhet som chef och ledare coachar jag dig som vill bli bättre på att leda dig själv och andra. Jag är inkännande, närvarande, icke dömande och varm och ställer kraftfulla och utmanande frågor. Jag utmanar dig att se på din situation utifrån nya perspektiv och ger dig återkoppling på det jag ser och hör dig säga. Utifrån de mål du sätter upp leder våra samtal till åtgärder och till sist resultat utifrån det du själv jobbat vidare med mellan våra träffar.

Chefsstöd & Ledarskapsstöd används t ex:

  • När chefer/ledare vill kommunicera och nå fram till medarbetare och kollegor och också andra chefer på ett bättre och mer effektivt sätt
  • För att hitta alternativa vägar för att komma igenom eller kring hinder och problem “som står i vägen”
  • Vid problem med medarbetare och samarbeten
  • För att öka lönsamhet, försäljning och resultat
  • Då man är ny som chef och ledare
  • Vid introduktion av nya medarbetare

Vi möts på det sätt som passar dig bäst – antingen i Lund eller online t ex via Zoom, Skype, telefon.

Ser fram emot att höra ifrån dig. Kontakta mig gärna så diskuterar vi förutsättningslöst utifrån dina behov.

Du behöver inte veta vad du behöver när du kontaktar mig. Det utforskar vi på vår första träff.

Läs mer om Coaching & Mentorskap och DuoCoaching

Boka nu

Ny Insikt erbjuder

I denna processen ökar och fördjupas förståelsen och medvetenheten både för andra men framför allt om dig själv och dina beteenden. När medvetenheten ökar blir det också lättare för dig att “se igenom” det som hindrar vägen framåt.

Ser fram emot att höra ifrån dig!

Du behöver inte veta vad du behöver när du kontaktar mig. Det utforskar vi på vår första träff.

Boka nu

Referenser

“Christel hjälpte oss i vår ledningsgrupp att skapa större förståelse för våra olika sätt att kommunicera och för vad som inte var på plats som det skulle. Det blev uppenbart för oss i arbetet tillsammans med Christel att våra rutiner och processer inte var synkade och tydliga för oss alla och denna otydlighet skapade missförstånd i kommunikationen. Vi hade helt enkelt inte samma bild om vad som var det viktigaste och som skulle prioriteras. Så med hjälp av bättre dokumenterade processer, roll- och rutinbeskrivningar är vi nu bättre rustade för utvecklingen som ligger framför.”

Johan, 36 år – VD utvecklingsbolag på Ideon

“Med Christels coaching och guidning har jag fått mycket lättare för att prioritera och besluta utifrån vad som är rätt för mig. Det har blivit supertydligt för mig hur mycket jag har tagit hänsyn till alla andra och deras behov istället för att utgå från mig själv och mina behov för att lyckas med det jag ska ta itu med. Jag vågar idag mer stå upp för mig själv och inte lika mycket anpassa mig efter kulturen eller normen (som jag uppfattar finns). Förstår idag att jag är ok precis som jag är och det har blivit klart för mig att jag i längden kan behöva hitta ny arbetsplats om våra respektive värderingar inte stämmer ihop.”

Anna, 43 år – Chef stort globalt företag