Chefs-, ledarskaps- och medarbetareutveckling

Har ni anställda som är redo för att ta nästa steg mot att bättre och på ett mer hållbart sätt leda både sig själv och andra? Som vill inspireras och utvecklas för att bli sitt bästa jag?

Om Chefs-, ledarskaps- och medarbetareutveckling

Utveckling och inspiration för individ och grupp – när anställda är redo att ta nästa steg mot att bättre leda sig själv och andra.

För den hållbara chefen, ledaren och medarbetaren som både tycker det är viktigt att leverera professionellt enligt uppsatta mål men som också förstår vikten av att ta hand om sig själv. Som har mod att lyssna in till sitt hjärta om vad som känns rätt och riktigt. Både på jobbet och hemma.

Vi skräddarsyr upplägg efter er och era behov och väljer de verktyg och metoder som vi tror bäst bidrar till inspiration och hållbar utveckling framåt för er.

Kontakta mig gärna för en första förutsättningslös diskussion utifrån era behov och önskemål.

Exempel på områden för chefs-, ledarskaps- och medarbetarutveckling

Med detta arbete skapas större förståelse för varandra, bättre kommunikation och mer effektiva samarbeten som berikar både individen, gruppen och organisationen t ex vid;

  • Omorganisation
  • Introduktion för nyanställda
  • Delat/gemensamt ledarskap
  • När nya team ska skapas
  • För att lösa befintliga samarbetsproblem

Beroende på om behovet är för en grupp eller individuellt träffas vi på er arbetsplats, i Lund eller online via t ex Zoom eller Skype.

Kontakta nu

Ny Insikt erbjuder

Samarbete & Kommunikation

Med hjälp av DISC identifierar vi och skapar förståelse för de viktigaste beteende- och kommunikationsstilarna. Detta arbete ökar förståelsen både för sig själv och andra och inte minst underlättas interaktionen med andra.

Läs mer om Samarbete och Kommunikation

Kontakta nu

Chefs- och ledarskapsstöd

För den hållbara chefen/ledaren som både tycker det är viktigt att leverera professionellt och som förstår vikten av att ta hand om sig själv.

Läs mer om Chefs- och ledarskapsstöd

Kontakta nu

Coaching och MentorCoaching

Lösningsfokuserat och framtidsorienterat. Ibland behöver vi ta ett steg tillbaka för att skapa förståelse, innan vi går vidare framåt.

Läs mer om Coaching och MentorCoaching

Kontakta nu

DuoCoaching

Utvecklar och fördjupar det professionella och inbördes samarbetet mellan två eller flera personer. Snarare än varje individ för sig.

Läs mer om DuoCoaching

Kontakta nu

Hantering av förluster – Sorgbearbetning

För att få hjälp med att bearbeta förluster, släppa taget om smärtan, förlåta och försonas med det som har varit. För att lättare komma vidare framåt.

Läs mer om Sorgbearbetning

Kontakta nu