Om Chefsstöd & Ledarskapsstöd

Chefs- och ledarskapsstöd utvecklar chefen och ledaren som vill ta nästa steg mot att bättre leda sig själv och andra.

Den hållbara chefen och ledaren som både tycker det är viktigt att leverera professionellt enligt uppsatta mål men som också förstår vikten av att ta hand om sig själv. Som har mod att lyssna in till sitt hjärta om vad som känns rätt och riktigt. Både på jobbet och hemma.

Chefsstöd och ledarskapsstöd används t ex:

  • När chefer/ledare vill kommunicera och nå fram till medarbetare och kollegor och också andra chefer på ett bättre och mer effektivt sätt
  • För att hitta alternativa vägar för att komma igenom eller kring hinder och problem “som står i vägen”
  • Vid problem med medarbetare och samarbeten
  • För att öka lönsamhet, försäljning och resultat
  • Då man är ny som chef och ledare
  • Vid introduktion av nya medarbetare

Ny Insikt erbjuder

I denna processen ökar och fördjupas förståelsen och medvetenheten både för andra men framför allt om dig själv och dina beteenden. När medvetenheten ökar blir det också lättare för dig att “se igenom” det som hindrar vägen framåt.

Med egen bakgrund och erfarenhet som chef och ledare coachar jag dig som vill bli bättre på att leda dig själv och andra. Jag är inkännande, närvarande, icke dömande och varm och ställer kraftfulla och utmanande frågor. Jag utmanar dig att se på din situation utifrån nya perspektiv och ger dig återkoppling på det jag ser och hör dig säga. Utifrån de mål du sätter upp leder våra samtal till åtgärder som du själv jobbar vidare med mellan våra träffar.

Vi möts på det sätt som passar dig bäst – antingen på plats på Hälsans Hus i Lund alternativt via Skype, telefon eller annat webbaserat verktyg.

Ser fram emot att höra ifrån dig. Kontakta mig gärna på 0706-500855 eller på christel.lilja@nyinsikt.com så diskuterar vi förutsättningslöst utifrån dina behov.

Du behöver inte veta vad du behöver när du kontaktar mig. Det utforskar vi på vår första träff.

Referenser

“Detta har hjälpt mig att bli bättre på att sätta gränser för mig själv utifrån vad som är bäst för mig. Tidigare körde jag bara på för att leva upp till “allas förväntningar och krav”. Jag har också bland annat blivit modigare att tillåta tystnad och invänta reaktioner från de jag håller presentationer för. Tidigare vågade jag inte låta det bli tyst utan bara pratade på. Jag känner mig idag mer avslappnad, öppen, glad och nyfiken istället för som tidigare då jag kände mig stängd och håglös.”

Annika, 44 år

“Jag tyckte det var svårt att säga nej. Jag jobbade ofta över och förstod inte varför jag aldrig hann med det jag hade planerat. Allt detta fick jag jobba med och omvärdera. Idag känns det lättare och jag säger nej ibland. Jag ser att även kommunikationen till de jag har omkring mig har förbättrats både på arbetsplatsen och hemma. Tacksam för att jag tog mod till mig att träffa dig Christel.”

Magnus, 51 år