ParCoaching

Vill ni få hjälp med att byta fokus i er relation och locka fram det bästa hos var och en av er? Vill ni på ett positivt sätt utveckla er relation till nästa nivå?
Mot ett nytt Vi.

Om ParCoaching

ParCoaching är för er som vill utveckla och fördjupa relationen med varandra. Vi utgår från er nuvarande situation, utforskar och klargör hur ni vill ha det framåt. Utifrån det tar vi fram konkreta saker som ni både var och en och tillsammans behöver jobba med för att ta er mot det ni vill. Mot ett nytt och bättre Vi.

Vi kommunicerar olika och ibland är det svårt att förstå hur en annan person tänker, känner, vilka behov och önskningar den har. Vi identifierar därför också konfliktutlösare i relationen för att hellre möta med förståelse istället för med negativa reaktioner.

ParCoaching handlar om att på ett positivt sätt utveckla ert samarbete med varandra och att locka fram det bästa i var och en av er. Detta hjälper er framöver för att lättare komma igenom hinder och det som känns svårt.

Exempel på områden för ParCoaching

Relationer som kan utvecklas genom ParCoaching är allt från partners, äkta makar, syskon, föräldrar, familjer, vänner till egentligen alla konstellationer av personer som vill utveckla och förbättra sin relation med varandra.

Är relationen mer yrkesrelaterad läs om detta på DuoCoaching. Läs mer om Coaching & Mentorskap.

Vad ger ParCoaching?

Som coach är jag inkännande, icke dömande, omtänksam och varm. Jag ställer kraftfulla och utmanande frågor. Jag utmanar er att se på er situation utifrån nya perspektiv och ger er återkoppling på det jag ser och hör er säga eller inte säga. Utifrån de mål ni sätter upp leder våra samtal till åtgärder som ni själva jobbar vidare med mellan våra träffar.

Genom ParCoaching får ni en större medvetenhet om varandras situation och får fördjupad förståelse och respekt för varandras behov. Ni får med er verktyg som tillsammans med er egen klokskap hjälper er vidare i det ni vill förändra eller uppnå.

ParCoaching är lösningsfokuserad och framtidsorienterad men ibland behöver vi gå bakåt för att komma framåt. Det betyder att vi kan behöva gå djupare i enskilda möten för att frigöra sådant som inte längre bidrar på ett positivt sätt i relationen.

Genom större medvetenhet får ni nya insikter och blir också mer öppna för nya perspektiv.

 

Kontakta nu

Ny Insikt erbjuder er

Jag bjuder på ett första förutsättningslöst möte (via videomöte eller telefon) på 15 minuter med någon av er utan kostnad. Detta första samtal handlar främst om att skapa förtroende och tillit för vårt fortsatta arbete tillsammans. Vi bokar därefter upp tid för vårt första samtal då vi träffas i Lund eller online via Zoom.

Kontakta mig redan idag. Så börjar vi resan från där ni är idag mot ett bättre nu. Ni behöver inte veta vad ni behöver när ni kontaktar mig – det utforskar vi tillsammans vid vår första träff.

Kontakta nu

Referenser

“Jag och min vuxna dotter fick med Christels coaching hjälp med att se på vår situation utifrån nya perspektiv. Vi fick verktyg och nya tankar med oss för att bättre hantera vår infekterade situation. Tidigare ville vi bara att den andre skulle förstå hur man kände det. Nu blev det mer intressant att försöka förstå den andre. Ödmjukheten ökade. Vi är inte klara men känner oss redo och rustade för att gå vidare och på ett bättre sätt hantera vår situation. Tack Christel!

Monika, 57 år

“Slitningarna i vår relation har pågått under några år. Pga familjesituationen med barn med speciella behov blev relationen mellan oss sakta bara sämre och sämre. Så vi var ganska uppgivna när vi kom till Christel. Vi tyckte att vi hade försökt det mesta. Christel hjälpte oss att se på vår situation med nya ögon och med större klarhet. Det blev tydligare för oss vad vi kunde påverka och vad vi behövde släppa taget om. Både i det konkret praktiska men också vad gällde drömmar och förväntningar. Vi är på en bättre plats nu i vår relation och vill varmt rekommendera Christel som med både fasthet och mjukhet ledde oss igenom detta.”

Annika & Per