ParCoaching

Vill ni få hjälp med att byta fokus i er relation och locka fram det bästa hos er? Vill ni på ett positivt sätt utveckla er relation till nästa nivå?
Mot ett nytt Vi.

Om ParCoaching

Parcoaching är för er som vill utveckla och fördjupa relationen med varandra. Vi utgår från er nuvarande situation, klargör hur ni vill ha det framåt. För att ni därefter med hjälp av konkreta handlingar och åtgärder börjar ta er mot det ni vill.

Vi kommunicerar också olika och ibland är det svårt att förstå hur en annan person tänker, känner, vilka behov och önskningar den har. Vi identifierar därför konfliktutlösare i relationen för att hellre möta med förståelse istället för med negativa reaktioner.

Parcoaching handlar om att på ett positivt sätt utveckla ert samarbete med varandra och att locka fram det bästa i var och en av er. Detta hjälper er sedan framöver för att lättare komma igenom hinder och det som känns svårt.

Vad ger parcoaching?

Genom parcoachingen får ni en större medvetenhet om varandras situation och får fördjupad förståelse och respekt för varandras behov. Ni får med er verktyg som tillsammans med er egen klokskap hjälper er vidare i det ni vill förändra eller uppnå.

Parcoachingen är lösningsfokuserad och framtidsorienterad men ibland behöver vi gå bakåt för att komma framåt. Det betyder att vi kan behöva gå djupare i enskilda möten för att frigöra sådant som inte längre bidrar på ett positivt sätt i relationen.

Genom större medvetenhet får ni nya insikter och blir också mer öppna för nya perspektiv.

Exempel på områden för parcoaching

Relationer som kan utvecklas genom parcoaching är allt från partners, äkta makar, syskon, föräldrar, familjer, vänner till egentligen alla konstellationer av personer som vill utveckla och förbättra sin relation med varandra.

Är relationen mer yrkesrelaterad läs om detta på DuoCoaching.

Ny Insikt erbjuder dig

Som coach är jag inkännande, icke dömande, omtänksam och varm. Jag ställer kraftfulla och utmanande frågor. Jag utmanar er att se på er situation utifrån nya perspektiv och ger er återkoppling på det jag ser och hör er säga eller inte säga. Utifrån de mål ni sätter upp leder våra samtal till åtgärder som ni själva jobbar vidare med mellan våra träffar.

Jag bjuder på ett första förutsättningslöst möte (via videomöte eller telefon) på 15 minuter utan kostnad. Utgångspunkten vid detta möte är var i livet ni är just nu. Detta första samtal handlar främst om att skapa förtroende och tillit för vårt fortsatta arbete tillsammans. Vi bokar därefter upp tid för vårt första samtal.

Kontakta mig på 0706-500855 eller på christel.lilja@nyinsikt.com så diskuterar vi utifrån era behov. Vi träffas på Hälsans Hus i Lund, via FaceTime, telefon eller Skype alternativt annat webbaserat verktyg.

Ni behöver inte veta vad ni behöver när ni kontaktar mig – det utforskar vi tillsammans vid vår första träff.

Boka nu