Sorgbearbetning

Har ni någon anställd som har svårt för att släppa taget om det som har varit? Som behöver hjälp för att komma vidare framåt?

Sorgbearbetning

Vi går alla igenom förluster någon gång i livet. Vid alla förluster, sorger, kriser och förändringsprocesser uppstår olika förlustreaktioner. Detta är alldeles normalt och naturligt. Sorg är summan av alla de ofta motstridiga tankar och känslor som förlusterna väcker.

Reaktioner på sorg och förluster ser olika ut och varierar hos varje enskild person över tiden. Känslor som tomhet, frustration, ilska, nedstämdhet samt koncentrations-, kommunikations- och samarbetssvårigheter är några av de reaktioner man kan få.

Processen att bearbeta sorg och förluster är individuell. Det är inte tiden i sig som läker sorgen utan det är vad man gör under tiden. Oförlöst sorg handlar ofta om något okommunicerat av känslomässig natur och just kommunikation är därför ofta nyckeln för att komma vidare.

Exempel på förluster

Detta kan vara allt från förändringar på arbetsplatsen, mobbing, omorganisation, sjukdom, dödsfall, skilsmässa … till förlusten av tillit och trygghet vad gäller kontroll, ekonomi och annat.

Vad ger sorgbearbetning?

Sorgbearbetning hjälper till med att identifiera det som behöver bearbetas och läkas. Vi följer ett pedagogiskt evidensbaserat handlingsprogram och metoden bygger på mer än 35 års beprövade erfarenheter. Vi arbetar efter en tydlig struktur och personen får konkreta hemuppgifter efter varje träff för att ta sig igenom processen.

Vi jobbar härifrån och framåt men personen behöver också titta bakåt för att acceptera och försonas – både med sig själv och med det som har varit – för att känslomässigt kunna läka och lämna smärtan bakom sig. Och därefter gå vidare framåt mer lätt och fri. 

Som handledare i sorgbearbetning är jag närvarande, ödmjuk, inkännande, icke dömande och varm men också tydlig och ger rak kontinuerlig återkoppling på arbetet klienten gör. Det är viktigt för klienten att se både det goda och det svåra i relationen men också sin egen del för att komma vidare och för att kunna släppa taget om det som varit.

 

Läs mer på www.sorg.se

 

Ny Insikt erbjuder

Ge dig själv möjligheten att bli fri och känna den lätthet som finns bakom sorgen. Vi möts på det sätt som passar dig bäst – antingen i Lund eller online t ex via Zoom, Teams, telefon.

Jag är också vidareutbildad inom komplicerade förluster då det är flera personer inblandande och som har påverkat som t ex “uppsägningen” eller om det handlar om bearbetningen med sig själv. I ödmjukhet och tacksamhet har jag fått följa många klienter i denna läkande process. Läs om några av dessas upplevelser längre ner på denna sidan.

Kontakta mig gärna så berättar jag mer om metoden och hur vi arbetar med den. Jag ser fram emot att höra ifrån dig!

Kontakta nu

Referenser

Jag sökte upp Christel med en otydlig önskan att ändra på något, oklart vad. Med fingertoppskänsla och en absolut närvaro ledde hon mig sedan igenom processen, ibland genom att tillfälligt avvika från den för att följa ett spår som kanske inte direkt hörde dit men som behövdes för att bilden skulle bli komplett. Skicklig, modigt och väldigt insiktsfullt. Jag är glad att ha delat den här upplevelsen med Christel och känner att jag fått ett kraftfullt verktyg att själv jobba vidare. Hela processen präglades av närvaro, lyssnande och träffsäker intuition, för att sammanfatta det med ett ord så kändes det sant. Tack.”

Christer H, 52 år

“Sorgebearbetningen har varit en väldigt viktig resa för mig. Christel fick mig att förstå och ta till mig saker på ett helt nytt sätt, detta genom otrolig vägledning och ödmjukhet. Hemövningarna var konkreta och tydliga vilket hjälpte mig att skifta fokus. Jag har nu förstått att allt kommer inifrån. Att lycka kommer inifrån. Och att läka tar tid. Jag har fått en stor respekt för mitt inre och är för första gången hoppfull om nuet och en ljusare morgondag, och att det som hänt inte styr mig längre. Tack.”

Rebecca, 23 år