Sorgbearbetning

Vid alla förluster, sorger, kriser och förändringsprocesser uppstår olika förlustreaktioner. Detta är alldeles normalt och naturligt. Sorg är summan av alla de ofta motstridiga tankar och känslor som förlusterna väcker.

Reaktioner på sorg och förluster ser olika ut och varierar hos varje enskild person över tiden. Känslor som tomhet, frustration, ilska, nedstämdhet, koncentrations- och samarbetssvårigheter är några av de reaktioner man kan få.

Processen att bearbeta sorg och förluster är individuell. Det är inte tiden i sig som läker sorgen utan det är vad man gör under tiden. Oförlöst sorg handlar ofta om något okommunicerat av känslomässig natur och just kommunikation är därför ofta nyckeln för att komma vidare.

Exempel på förluster kan vara allt från dödsfall, förändringar på arbetsplatsen, barnlöshet, bli av med jobbet, skilsmässa, sjukdom, flytt … till förlusten av tillit och trygghet vad gäller barndom, ekonomi och annat.

Läs mer på www.sorg.se.

Ny Insikt erbjuder

För att få hjälp med att släppa taget om det som varit och för att genom det lättare kunna se och gå framåt på ett bra sätt på t ex arbetsplatsen följer vi här ett pedagogiskt handlingsprogram. Detta är en metod som bygger på mer än 35 års beprövade erfarenheter. Vi arbetar efter en tydlig struktur och personen får hemuppgifter efter varje träff för att ta sig igenom processen.

Som handledare i sorgbearbetning är jag närvarande, ödmjuk, inkännande, icke dömande och varm men också tydlig och ger rak kontinuerlig återkoppling på arbetet klienten gör. Det är viktigt för klienten att se både det goda och det svåra i relationen men också sin egen del för att komma vidare och släppa taget om det som varit.

Vi ses i Lund alternativt via Skype eller annat webbaserat verktyg. Leder samarbetet till flera personers samtal på ert företag – finns även möjligheten att jag kommer till er.

Ser fram emot att höra ifrån er – kontakta mig gärna på 0706-500855 eller på christel.lilja@nyinsikt.com för en första förutsättningslös diskussion – så berättar jag mer om vad metoden innebär.

Referenser

Jag sökte upp Christel med en otydlig önskan att ändra på något, oklart vad. Med fingertoppskänsla och en absolut närvaro ledde hon mig sedan igenom processen, ibland genom att tillfälligt avvika från den för att följa ett spår som kanske inte direkt hörde dit men som behövdes för att bilden skulle bli komplett. Skicklig, modigt och väldigt insiktsfullt. Jag är glad att ha delat den här upplevelsen med Christel och känner att jag fått ett kraftfullt verktyg att själv jobba vidare. Hela processen präglades av närvaro, lyssnande och träffsäker intuition, för att sammanfatta det med ett ord så kändes det sant. Tack.”

Christer H

“Sorgebearbetning har betytt oerhört mycket för mig. Det har varit en lång resa och den kommer att fortsätta men det går på rätt håll och det känns väldigt bra. Jag är inte lika hård mot mig själv, utan tänker att jag gör så gott jag kan och försöker ta dag för dag och vara kärleksfull mot mig själv. Jag har några tuffa upplevelser bakom mig. Jag hanterar dessa situationer annorlunda idag och några har jag redan lagt bakom mig. Tidigare kände jag en enorm tomhet och nedstämdhet, jag var också bra på att älta saker och ting fram och tillbaka, men det har blivit betydligt bättre. Jag har mer energi och livslust idag.  Sorgbearbetning med Christel är något som jag varmt kan rekommendera”

Maria, 49 år