Inspirationsföredrag & Workshops

Vill ni ge era medarbetare inspiration, information och nya insikter kring psykosocial hälsa och att ta hand om sig själv på bästa sätt?

Om Inspirationsföredrag & Workshops

Jag håller workshops, föreläser och delar med mig av det som jag kan och har erfarenhet av. Både i det lilla och stora formatet. Exempel på områden är Mindfulness – Förbli fokuserad trots förändrade omständigheter, Samarbete & Kommuniation, Närvarande Ledarskap, Stress, Coaching och det coachande förhållningssättet, Feedback, Sorgbearbetning, Konflikthantering.

Inslag att ha med utöver ovan kan vara t ex Yinyoga, Vikten av fysisk rörelse, Maten är min medicin. Vi varvar föreläsningarna med övningar för både kropp och sinne.

Uppläggen varierar med allt från lunchföreläsningar under en/två terminer, 2 h föreläsning till halv- och heldagsupplägg och vi skräddarsyr detta utifrån era behov och föreläsningarna anpassas efter syfte, målgrupp och tid. Beroende på hur långt uppdraget blir gör vi även någon/några övningar för fördjupad insikt och deltagarna får konkreta övningar/verktyg med sig för att bättre hantera sin vardag.

Läs mer om Samarbete & Kommunikation, Mindfulness, Coaching och Sorgbearbetning

Vad ger inspirationsföredragen deltagarna?

Inspiration, information och nya insikter till de anställda genom inspirationsföreläsningar, workshops, prova-på övningar och olika aktiviteter inom psykisk och fysisk hälsa för ett mer hållbart arbets- och privatliv.

För att skapa vi-känsla och gemenskap och samtidigt få inspiration inom något/några fokusområden som känns intressanta och angelägna för er. Att bjuda in till exempel på ett event, en dag med personalen, som lunchseminarie eller som kick-off.

Utförandet sker inom ramen för Ny Insikt och beroende på upplägg och innehåll ibland även tillsammans med någon annan professionell samarbetspartner.

Kontakta mig gärna för en första förutsättningslös diskussion utifrån era behov och önskemål.

Kontakta nu

Ny Insikt erbjuder

Jag slussar er igenom dessa inspirationsföreläsningar och workshops i närvaro, fokus och värme. Både i egenskap som chef och som privatperson delar jag med mig av mina erfarenheter inom respektive område, vilka förändringar jag har upplevt och hur detta har påverkat mitt självledarskap. Exempel på inspirationsföreläsningar;

Mindfulness – Förbli fokuserad trots förändrade omständigheter

För ledare och grupper som vill skapa medvetenhet och inspireras i ett förbättrat självledarskap. Konkreta tips och övningar som gör att man bättre hanterar stress och press. Ungefärligt innehåll:

 • Hur vår vardag skapar splittring och hur det påverkar oss
 • Om människans ursprung och vad som händer i kroppen när vi är stressade
 • Vad Mindfulness är och vad träningen i detta bidrar med
 • Vad vetenskapen/resultaten i forskningsstudier visar resultat på
 • Effekterna för de som tränar mindfulness

Vi gör några mindfulnessövningar tillsammans – antalet övningar beror på omfattningen på föredraget 2-8 h. Deltagarna får också ett antal konkreta övningar/verktyg med sig hem att använda för att bättre hantera stressen i vardagen.

Läs mer om Mindfulness

Kontakta nu

Det coachande förhållningssättet

För ledare och grupper som vill skapa medvetenhet om hur deras sätt att coacha och kommunicera påverkar andra.
Vi går här igenom vad coaching är, vad det inte är samt vad det coachande förhållningssättet innebär med hjälp av vedertagna modeller. Vi kommer att göra några övningar och deltagarna får praktiskt träna och känna skillnaden på när man får/inte får respektive ger/inte ger coaching. Övningar som både lockar till skratt och också insikt om hur ens beteende påverkar den jag pratar med.
Med min egen erfarenhet som ledare och chef i näringslivet slussar jag er igenom denna workshop i närvaro, fokus och värme.

Läs mer om Coaching, Chefs- och ledarskapsstöd och DuoCoaching

Kontakta nu

Vad drömmer ditt hjärta om?

En inspirationsföreläsning som tar sitt avstamp från att splittringen omkring oss har ökat. Det är mycket som tar vårt fokus och det krävs mer av oss för att riktigt förstå och ge oss det vi behöver för att må bra. Vi beaktar hur detta påverkar oss rent fysiskt, vad man kan göra för att på ett bättre och lättare sätt få kontakt med sig själv och det man drömmer om.

Efter denna föreläsningen har deltagarna fått “lyssna” på sitt hjärta. De har också fått med sig konkreta åtgärder och aktiviteter på vad de kan göra för att komma vidare mot sina drömmars mål.

Kontakta nu

Sorgbearbetning & Hantering av förluster

Vi kommer under denna föreläsning gå igenom;

 • Vad sorger och förluster är
 • Våra reaktioner i samband med en förlust
 • Vår omgivnings reaktioner då vi sörjer
 • Vad vi “tar till” när det känns svårt sk energifrigörande beteende
 • Hur man konstruktivt kan bearbeta sorgen … för att därmed släppa taget och gå vidare i livet
 • Hur det har påverkat de som har valt in sorgbearbetning

Jag delar varmt och generöst med mig av egen erfarenhet av sorg samt vad sorgbearbetningen har gett mig.
Läs mer om Sorgbearbetning

Kontakta nu

Referenser

“Tyckte det var en bra mix av övningar, diskussion och information. Funderar på om det var lite långt mellan tillfällena, jag han glömma en del mellan träffarna. Att det redan vid andra träffen infann sig ett lugn och att du lyckats skapa bra stämning trots att vi satt i ett konferensrum med bullrande ventilation och starka lampor. Att välbefinnande inte kommer gratis och att jag kommer få öva för att stanna kvar på vågen så länge som möjligt och snabbt ta mig upp på nästa om jag faller.”

Markus, 31 år

“Inspirationsföredraget inspirerade oss. Du kändes som en helt vanlig person … kunde varit en av oss. Det uppskattades att du delade din berättelse om vad som hänt i ditt liv och varför du valde in meditation samt att dina exempel var från allas vår vardag. Förstår att hellre börja meditera/andas i medveten närvaro i bara några minuter … än att inte göra det alls. Och att det kräver träning och att även du fortfarande ibland tycker att det är svårt och får påminna dig om att fortsätta träna. Tack Christel!”

Helen S, HR Castellum