Om DuoCoaching

DuoCoaching utvecklar det professionella samarbetet mellan två eller flera personer, snarare än varje individ för sig. Genom processen fördjupas och förbättras både lärandet, prestationen och det inbördes samarbetet.

DuoCoaching är som metod lösningsfokuserad och framtidsorienterad och ibland behöver vi ta ett steg tillbaka för att skapa förståelse för det som är för att därefter gå vidare framåt.

Vi börjar med att utgå från nuläget. Sedan utforskar och klargör vi den önskvärda framtiden. För att därefter ta fram åtgärder och handlingsplaner för att konkret arbeta med det som behövs för att kunna ta sig mot det önskvärda nyläget.

DuoCoaching används t ex:

  • När kollegor/chefer/ledare vill kommunicera på ett bättre och mer effektivt sätt
  • För att lösa befintliga samarbetsproblem
  • Vid delat/gemensamt ledarskap
  • Vid introduktion av ny medarbetare
  • För att öka lönsamhet, försäljning och resultat

Är relationen av en mer privat karaktär läs mer om detta på ParCoaching.

Ser fram emot att höra ifrån er. Kontakta mig gärna på 0706-500855 eller på christel.lilja@nyinsikt.com så diskuterar vi förutsättningslöst utifrån era behov.

Ny Insikt erbjuder

Jag coachar både chefer, ledare och medarbetare som vill bli bättre på att leda sig själv.

Som coach är jag närvarande, inkännande, icke dömande och varm.  Jag ställer kraftfulla och utmanande frågor. Jag utmanar dig att se på din situation utifrån nya perspektiv och ger dig återkoppling på det jag ser och hör dig säga. Utifrån de mål du sätter upp leder våra samtal till handlingar som du själv jobbar vidare med mellan våra träffar.

När man jobbar med personer i DuoCoaching är det inte ovanligt att någon av dessa vill få möjlighet till egen individuell coaching. Läs mer om individuell coaching.

För coaching i Lund ses vi på Hälsans Hus alternativt via Skype, telefon eller annat webbaserat verktyg. Leder samarbetet till coaching för flera personer/grupper på ert företag – erbjuds även möjligheten att vi kan ses hos er.

Ny Insikt erbjuder också företagsworkshops i det Coachande förhållningssättet. Läs mer här.

Referenser

“Vi har i vår ledningsgrupp fått insikt i hur våra olika beteende har påverkat vår arbetssituation. Och genom Christels tydliga, varma och också utmanande coaching har vi fått klart för oss vad som är viktigt för oss och vad som är vårt gemensamma vi. Vi har mer att arbeta vidare med men vi förstår varandra bättre och vägen framåt har blivit mer klar och tydlig.”

 

“Detta har hjälpt oss att ta oss till nästa steg i vårt samarbete. Vi har fått släppa taget om vissa saker för att istället fokusera på det vi vill utveckla och göra ännu bättre. Och vi känner större arbetsglädje igen. Tack Christel”