Samarbete & Kommunikation

Vill ni skapa fungerande  och effektiva samarbeten? Få till en bra konstruktiv kommunikation? Vilka möten vill ert företag skapa?

Om Samarbete & Kommunikation

Det är lätt att inse att det är viktigt att förstå och kommunicera med varandra för att lösa uppgifter tillsammans och inte minst driva företag och organisationer i en framgångsrik och lönsam riktning. Ändå är det så svårt.

Konsekvensen när samarbete och kommunikation inte fungerar skapar lätt missförstånd och framför allt fokus på fel “saker”. Istället för att lägga tid på det som driver framåt – läggs tid och kraft på frustration och man upptas av det man upplever som olikheter och “fel” hos den andre.

För att få hjälp med att skapa förståelse för varandra och effektiva samarbeten som både berikar individen och organisationen kan man ta hjälp av att ta fram samarbets- och kommunikationsprofiler.

DISC används t ex:

  • När kollegor/chefer/ledare vill kommunicera och samarbeta på ett bättre och mer effektivt sätt
  • För att lösa befintliga samarbetsproblem
  • Vid delat/gemensamt ledarskap
  • För att få ökad insikt och förståelse om sitt eget och andras beteende i teamet
  • Vid anställning av nya medarbetare

Vad ger DISC medarbetarna, teamet och chefen?

DISC identifierar de viktigaste beteendevetenskapliga stilarna för att underlätta interaktionen mellan olika personer. Detta underlättar förståelsen av både våra egna behov och beteenden samt hur vi kan motivera och hantera andra.

Ökad insikt om den egna beteende- och kommunikationsstilen skapar också förutsättningar för att bete sig mer medvetet och produktivt. Metoden ger deltagarna plats att utveckla och använda sina naturliga styrkor samtidigt som de får insikt om och möjlighet att stärka sina utvecklingsområden.

Beroende på om behovet är för en grupp eller individuellt träffas vi i Lund, på ert företag eller online via Zoom.

Kontakta mig gärna för en första förutsättningslös diskussion kring era behov och önskemål så återkommer jag med förslag och offert.

Boka nu

Ny Insikt erbjuder

DISC erbjuder en lättbegriplig och enkel metod som ger snabb och praktisk effekt för din kommunikativa förmåga och möjlighet att påverka andra människor i önskvärd riktning. Denna metod lämpar sig utmärkt till grupp- och individutveckling.

DISC Personprofil

DISC personprofil ger en person förståelse för sin egen naturliga kommunikationsstil som personen vanligtvis använder sig av. Det ökar personens kunskap om sig själv och ger en tydlig utgångspunkt i kommunikation med andra.

Boka nu

DISC Samarbetsprofil

En samarbetsprofil är ett konkret verktyg för effektivare samarbete och bättre arbetsfördelning och det ger två personer kunskap om hur deras respektive stil passar varandra.  

Samarbetsprofilen kan med fördel kombineras med en grupprofil som förtydligar de olika stilar en grupp består av. Som ett viktigt verktyg för chefens strategi för att bland annat kommunicera till gruppen så som gruppen önskar.

Boka nu