Sorgbearbetning

Vill du komma vidare?
Längtar du efter att få uppleva den lätthet som uppstår … när du har accepterat, försonats och förlåtit? För att du själv ska bli fri …

Om sorgbearbetning och sorg

Vi är alla med om förluster någon gång i livet. Vid alla förluster, kriser och större förändringar uppstår olika förlustreaktioner vilket är alldeles normalt och naturligt. När vi tänker på sorg tänker vi ofta på förlust av någon eller något men det kan också handla om förlusten av till exempel tillit och trygghet.

Reaktioner på sorg ser olika ut och varierar hos varje person över tiden. Känslor som tomhet, förtvivlan, ilska, nedstämdhet, frustration och koncentrationssvårigheter är några av de reaktioner man kan få.

Processen att sörja och att bearbeta sorg är individuell. Dina upplevelser och känslor finns bara i din kropp och ingen annan vet hur just du känner.

Det är inte tiden i sig som läker sorgen utan det är vad man gör under tiden. Oförlöst sorg handlar ofta om något okommunicerat av känslomässig natur och just kommunikation är därför ofta nyckeln för att komma vidare.

Läs gärna mer på www.sorg.se.

Vad ger sorgbearbetning?

Sorgbearbetning hjälper dig med att identifiera det som behöver bearbetas och läkas. Vi jobbar härifrån och framåt och vi följer ett pedagogiskt evidensbaserat handlingsprogram.

Men du behöver också titta bakåt för att acceptera och försonas – både med dig själv och med det som har varit – för att känslomässigt kunna läka och lämna smärtan bakom dig. Och därefter gå vidare framåt mer lätt och fri. 

Erfarenhet, från att ha försonats med sig själv och det man varit med om, visar att ältandet mattas av, livslusten och energin ökar. Det blir helt enkelt lättare att vara mer närvarande i livet.

Som handledare i sorgbearbetning är jag ödmjuk, inkännande, icke dömande och varm men också tydlig och ger rak och kontinuerlig återkoppling på ditt arbete. Detta är viktigt för att du ska kunna ta dig vidare i processen och därmed kunna släppa taget om det som varit.

Exempel på områden för sorgbearbetning

Exempel på förluster kan vara allt från dödsfall, sjukdom, drömmar, bli av med jobbet / förändringar på arbetsplatsen, barnlöshet, skilsmässa, olika typer av missbruk, flytt … till förlusten av tillit och trygghet vad gäller barndom, ekonomi och annat.

Ny Insikt erbjuder dig

Jag bjuder på ett första förutsättningslöst kort möte per telefon. Jag kommer då även att berätta om metoden och hur vi arbetar i den. Detta första samtal handlar främst om att skapa förtroende och tillit för vårt fortsatta arbete tillsammans. Vi bokar därefter upp tid för vårt första samtal och vi träffas i Lund eller online t ex via Skype, Zoom, FaceTime, Signal, telefon.

Jag är också vidareutbildad inom sk komplicerade förluster då där är flera personer inblandade som t ex  “sjukdomen”, “skiljsmässan” eller om det handlar om bearbetningen med sig själv t ex “dålig självkänsla” och “skam”.

I ödmjukhet och tacksamhet har jag fått följa många klienter i denna läkande process. Läs om några av dessas upplevelser längre ner på sidan.

Kontakta mig gärna så berättar jag mer om metoden och hur vi arbetar med den.

Kontakta nu

Referenser

“Sorgebearbetning har betytt oerhört mycket för mig. Det har varit en lång resa och den kommer att fortsätta men det går på rätt håll och det känns väldigt bra. Jag är inte lika hård mot mig själv, utan tänker att jag gör så gott jag kan och försöker ta dag för dag och vara kärleksfull mot mig själv. Jag har några tuffa upplevelser bakom mig. Jag hanterar dessa situationer annorlunda idag och några har jag redan lagt bakom mig. Tidigare kände jag en enorm tomhet och nedstämdhet, jag var också bra på att älta saker och ting fram och tillbaka, men det har blivit betydligt bättre. Jag har mer energi och livslust idag.  Sorgbearbetning med Christel är något som jag varmt kan rekommendera”

Maria, 49 år

Jag sökte upp Christel med en otydlig önskan att ändra på något, oklart vad. Med fingertoppskänsla och en absolut närvaro ledde hon mig sedan igenom processen, ibland genom att tillfälligt avvika från den för att följa ett spår som kanske inte direkt hörde dit men som behövdes för att bilden skulle bli komplett. Skicklig, modigt och väldigt insiktsfullt. Jag är glad att ha delat den här upplevelsen med Christel och känner att jag fått ett kraftfullt verktyg att själv jobba vidare. Hela processen präglades av närvaro, lyssnande och träffsäker intuition, för att sammanfatta det med ett ord så kändes det sant. Tack.”

Christer H, 52 år

“Jag kände att jag stod och stampade och kom inte vidare i livet. Något saknades, men jag visste inte vad. Jag hade kämpat med mina känslor och relationer under lång tid. Christel guidade mig till att öppna upp för mitt sanna jag och möta de motstånd jag byggt upp. Jag kände snabbt tillit till henne, och lärde mig att öppna upp hjärtat för möjligheten att välja för mig. Jag är så tacksam för att jag gav mig själv möjligheten att träffa Christel för mitt eget växande skull. Hon är fantastisk!”

Johanna, 28 år

“Jag tänker och känner på ett nytt sätt när det gäller pappa. Förstår på ett bättre sätt och jag är förvånad över lugnet jag idag känner i mötet med honom. Ilskan jag känt under alla år har börjat lägga sig. Värmen och tryggheten som fanns där genom hela processen gjorde att jag kände mig trygg och vågade släppa på det jag så länge burit på. Jag är tacksam för att jag gav mig detta. Känns friare och lättare. Tack Christel”

Anton, 39 år