Om Mindfulness & Meditation

Ett sätt att jobba förebyggande mot pskyisk ohälsa är att introducera Mindfulness på företaget. Mindfulness eller medveten närvaro är ett förhållningssätt där man genom enkla övningar får träna på att vara mer här och nu. Det är väl beprövade metoder och vi behöver dessa mer än någonsin idag där fokus och krav på lönsamhet och effektivitet är höga. De anställda förväntas vara flexibla, snabbt kunna ställa om och ha förmågan att hålla många bollar i luften.

Årligen kommer hundratals nya vetenskapliga rapporter som påvisar mindfulness positiva effekter. Många företag har insett vinsterna med detta och utbildar idag sina anställda i mindfulness.

Genom att träna mindfulness ökar den medvetna närvaron och många upplever att de får;

  • konkreta verktyg för att bättre hantera stress och press
  • ökad förmåga att fokusera och prioritera och därmed också lättare för att fatta beslut
  • lättare för att hantera förändringar och blir bättre på att agera klokt under pressade omständigheter
  • ökad närvaro och där kommunikationen och samspelet med andra förbättras

Utöver detta förbättras individens självkänsla och personen får en mer positiv inställning till sig själv. Den som tränar mindfulness blir också mer medveten om hur han/hon tänker, reagerar och förhåller sig till andra. Tankar och reaktioner styrs inte längre lika lätt av ”autopiloten” som med automatik lättare väljer de dömande och kritiska tankarna. Den anställde svarar istället med vänlighet och medkänsla även mot sig själv. Som bonus får många även bättre sömn.

Chefen/medarbetaren som tränar mindfulness blir genom detta bättre på att leda både sig själv och andra.

Arbetsmiljöverkets nya arbetsmiljöföreskrifter hjälper arbetsgivare att jobba förebyggande med psykisk ohälsa.  Titta gärna på filmen om “Utmaningen – Den sjuka jobbstressen” som Arbetsmiljöverket tagit fram. Här varvas verkliga personers upplevelser med info från sakkunniga.

Ny Insikt erbjuder

Utbildningar, inspirationsföredrag och företagsanpassade programupplägg;

Inspirationsföredrag/workshops

Inspirationsföredragen kombineras med några övningar. Dessa brukar vara givande att ha som inslag på till exempel ett lednings-/personalmöte eller som en kick-off. Träffarna brukar vara på allt mellan ett par timmar till en heldag.
Läs mer om inspirationsföredrag
Kontakta mig för förslag på upplägg och offert.

Skräddarsydda företagsanpassade program

När du som företag vill erbjuda personalen inspiration och information genom olika aktiviteter och föreläsningar inom fysisk och psykisk hälsa. Dessa upplägg kan vara vid ett engångstillfälle men också pågå vid ett antal träffar under ett par månader, en termin eller under ett år. En träff kan vara allt från ett lunchseminarier till en hel dag. Beroende på era behov och önskemål av upplägg genomförs detta ibland även tillsammans med andra professionella samarbetspartners.
Läs mer om företagsanpassade program
Kontakta mig för förslag på upplägg och offert.

Mindfulnesskurs enligt konceptet “Mindfulness på Arbetsplatsen”

Kurs i grupp med följande ungefärligt upplägg – Enkel förstudie, inspirationsföreläsning, arbetsgruppen tränar via webbaserat träningsverktyg och under tiden ses vi hos er på er arbetsplats för ett antal träffar för utbildning i mindfulness och för att dela upplevelserna av träningen. Avslutningsvis uppföljning av resultatet av träningen.
Kontakta mig för produktblad och offert.

Mindfulness Coaching

Kurs individuellt enligt ovan ungefärligt upplägg samt utrymme för det coachande samtalet som stöd för personen att bättre hantera situationen man är i. Du kan här också välja endast coaching utifrån mindfulness perspektiv som en personlig träning – dvs utan att gå kurs.
Kontakta mig för produktblad och offert.

Meditationsyoga på arbetsplatsen – Mindfulness & YinYoga

YinYoga är en blandning av yoga och mindfulness och är en skön och långsam yogaform som alla kan utöva såväl gamla, unga, viga som stela. Detta är en uppskattad yoga/meditationsform att ha på arbetsplatsen och jag kommer ut på er arbetsplats och vi varvar mjuka, stretchande och avslappnande yinyogaövningar med meditation och mindfulnessövningar. Varje träff har ett eget tema kring t ex Mindfulness sju viktiga principer som följer genom träningspasset. Med sig hem får deltagarna varje gång en “hemuppgift/vardagsträning” som stöd för träningen hemma.
Kontakta mig för produktblad och offert.

Retreats

Skräddarsytt innehåll och upplägg utifrån ert företags behov. För inplanerade retreats framöver läs mer här.
Kontakta mig för förslag på upplägg och offert.

Beroende på om behovet är för en grupp eller individuellt träffas vi i Lund eller på ert företag. Kontakta mig gärna på tfn 0706-500855 eller på christel.lilja@nyinsikt.com för en första förutsättningslös diskussion kring era behov.

Mindfulness är friskvård och därför avdragsgillt.

Christel är mindfulnessinstruktör utbildad av Mindfulnesscenter, MFC Dr Ola Schenström. Ola är en av Sveriges ledande experter på Mindfulness och är själv utbildad i USA av bland andra professor Jon Kabat-Zinn. Christel är också utbildad inom Vipassana meditation, yinyoga, beteendevetenskap, coaching, KBT och sorgbearbetning.

Referenser

Christels ”Mindfulness på arbetsplatsen” är mycket uppskattad av de medarbetare på Tetra Pak som gått kursen. Hon visar på hög kompetens och en fantastisk förmåga att förmedla budskapet. Det ger inte bara en positiv känsla för stunden utan visar på stora förändringar i förhållningssätt och medvetenhet i val även på sikt. Denna kurs kommer vi fortsätta erbjuda våra anställda.”

Anna Stålnacke
Head of Occupational Health and Safety AB Tetra Pak

“Vi ville erbjuda alla medarbetare en utbildning som stärker vårt försvar mot en stressfylld arbetssituation. Det är en utbildning som var och en kan ta till sig utifrån sin egen situation och bygga på ibland befintliga kunskaper. Det har varit ett bra sätt för oss som arbetsplats att lyfta fram diskussionen och ta tag i frågor som annars kan bli reducerat till individärenden. Jag kan varmt rekommendera Christel som har en professionell framtoning samtidigt som hon är en trygg och varm guide för gruppen.”

Martin Sundberg
Kontorschef och arkitekt
White Arkitekter AB

“I vår verksamhet har vi ett högt tempo. Vi har toppar i vår arbetsbelastning som är oerhört krävande för personalen. Jag anlitade Christel för att min personal behövde verktyg att hantera stressen i det höga tempot. Christel bjuder mycket på sig själv och  delar med sig av sina egna erfarenheter vilket gör utbildningen mycket trovärdig. Vi är alla mycket nöjda med mindfulnesskursen och kan varmt rekommendera Christel!”

Peter Tillberg
Regionchef Skåne
Lantmännen Maskin AB

“Kursen i mindfulness har bidragit till en dialog och större medvetenhet kring vad som skapar stress och hur vi på ett bättre sätt kan förhålla oss till det men också göra enkla förändringar i det lilla på arbetsplatsen. Små förändringar som gör stor skillnad för både oss som företag och som individer. Stort tack för dig Christel i detta.”