Använd din observatör

Använd din observatör

Som nyfiket betraktar.
Som aldrig dömer och kritiserar.
Observatören som bara vill förstå.

Det kan bara bli som det blir

När vi blir besvikna handlar det ofta om att våra förväntningar på någon eller något … inte infriades. Det blev helt enkelt inte så som vi hade tänkt och drömt.
Vi kan fantisera och drömma hur mycket som helst om hur något ska bli … men sen kan det ju bara bli som det blir.

Agera eller släppa taget

Perspektivet Ickedömande hjälper oss här att kliva ur själva bedömningen och värderingen av personen/situationen. För att istället stanna upp i själva upplevelsen. Betrakta den. Ta in alla känslor den väcker i en. Att det är okej. Även om man inte gillar så som det blev.
Men man får då en mer klar bild av sig själv och situationen man är i. Det blir då också lättare att mer klokt ta ställning till hur man ska ta sig vidare. Agera eller släppa taget.

Få hjälp med att lyfta blicken

För att få hjälp med att mer objektivt titta på sin situation kan man ta hjälp av det vi kallar – Observatören.

Observatören som nyfiket betraktar. Som aldrig dömer och kritiserar. Observatören som bara vill förstå. Det är okej att det inte blev som jag hade tänkt. Det är ifrån denna platsen man sen får ta sig vidare framåt.

Ta hjälp av din Observatör

Jag ser i mötet med mina klienter att detta hjälper många på vägen framåt. Mot mer acceptans och försoning i olika situationer. Det blir lättare att mer konstruktivt ta itu med sin situation.
Vilka situationer skulle du tjäna på att ha med din Observatör – hellre än ditt dömande och kritiserande?
Är det i mötet med t ex …
🌱 partnern, barnen, föräldrarna, syskon
🌱 kollegan, chefen/beslutsfattarna på jobbet
🌱 kursarna i skolan, kompisar, vänner, grannen
🌱 din träning t ex löpning, på gymmet
🌱 vädret, naturen, promenad med hunden
🌱 när du kör bil, åker tåg, buss, cyklar, promenerar
🌱 din kropp, dina tankar, dina känslor
🌱 dina och andras misstag och misslyckanden

Hoppas du får en spännande vecka tillsammans med din Observatör med fokus på att observera och ta in det. Som nuet är.

Christel 🤎

Ställ en fråga