Ickedömande

Ickedömande

Gå in i ögonblicket som det är.
Utan att värdera det.
Bortom alla föreställningar om hur det ska vara…
Vad upptäcker du då?

 

Ickedömande …
… en av mindfulness sju viktiga attityder/principer

Att värdera och bedöma ögonblicket – när vi möter situationer, personer och inte minst oss själva – sker ofta omedvetet och med automatik.
Vi är tränade sedan barnsben i att både värdera och att bli värderade. Vi ’tycker’ om mycket. Vi har åsikter om det mesta. Fint/dåligt väder. Rätt/Fel. Vacker/Ful. Gott/Äckligt. Snäll/Elak. Produktiv/Lat. För mycket/ för lite. Energisk/Loj. Osv.

Det är lätt att ha åsikter

Med Mindfulnessträningen lär vi oss att inte lika lätt bedöma direkt. Vi lär oss skilja på själva upplevelsen och bedömningen.
Vi lägger därmed inte längre lika lätt någon värdering i andras eller våra egna handlingar. Vad gäller andra känner vi ju inte till bakgrunden. Vi har inte levt deras liv med allt vad det har inneburit. Hur kan vi då ha rätt att tycka att vi bättre vet hur den andra borde ha gjort eller inte gjort …? Både andra och vi själva gjorde troligen vårt bästa. Just i den stunden. Även om vi efteråt ser att både andra och vi själva kunde gjort annorlunda.
Det finns ett klokt indianskt ordspråk som låter så här …
”Döm inte en människa förrän du gått några mil i dennes skor.” 

Det blir fel ibland

Med träningen utvecklas ett förhållningssätt där det blir mer intressant att försöka förstå ’varför’ det blev som det blev. Istället för att döma och kritisera. Kanske finns det förklaringar långt bortom vår vetskap.
Medkänslan med sig själv och andra ökar. Alla gör fel ibland. Det är mänskligt.

Det kan bara bli som det blir

När vi har starka åsikter om någon/något tar detta ofta all fokus och kraft. Det är vi själva som förlorar när vi ödslar tid på att vara arga på andra eller på att det regnar på semestern eller på att att barnen, föräldern eller kollegan inte är eller gör som man vill osv.

 

Vad skulle du vinna på detta?

🌱 Om du inte behöver ha en åsikt om personen/situationen
🌱 Du slipper bära på frustrationen och irritationen
🌱 Ditt förhållningssätt är mer präglat av nyfikenhet
🌱 Du har fokus på att försöka förstå personen/situationen
🌱 När du skapat förståelse på ett bättre sätt – fattar du också mer kloka beslut på hur du behöver göra/agera … för att därefter kunna gå vidare framåt
🌱 Vad skulle vinsten vara för dig då?

 

Önskar dig en underbar vecka med lite mer fokus på att försöka förstå … istället för att döma och kritisera

/ Christel

 

Ställ en fråga