Vad Sorgbearbetningen har gett mig

När vi försonas och förlåter … blir vi själva fria

När jag själv första gången tagit mig igenom processen för sorgbearbetning – så uppstod en känsla av frihet.

Frihet att kunna gå vidare framåt utan att behöva fortsätta släpa på det tunga som drog bakåt. Både ältandet och dömandet avtog. Försoningen och förlåtelsen skapade en känsla av frihet och av att jag själv kunde välja. Jag var inte längre fast i det gamla.

Det skedde inte över en dag

Jag trodde och gick i en föreställning om att jag redan tidigare hade förlåtit. Men det visade sorgeprocessen att jag inte hade. Jag hade genom åren fortsatt älta oförätterna och det blev tydligt för mig att jag endast hade förlåtit på ett intellektuellt plan … inte i hjärtat. Jag “förstod” förlåtelsen men “kände” den inte. Superstor skillnad. Men det förstod jag först när jag verkligen hade förlåtit.

Det är i hjärtat som förlåtelsen behöver ske

När vi i hjärtat har förlåtit – då skapas en ny känsla av frihet och lätthet. Vårt förhållningssätt till det som har varit börjar så smått ändras. Det blir mer intressant att försöka förstå personen eller situationen istället för att döma och kritisera. Mer intressant att förstå, försonas och till sist förlåta. För att man själv ska bli fri.

Så var det för mig med. Jag var den stora vinnaren.

Läs mer om Sorgbearbetning

 

Hur gör du för att försonas och förlåta det som har varit? Både vad gäller dig själv och andra….

 

Ställ en fråga