Ställ nyfikna frågor

Ställ nyfikna frågor

Utforskande frågor.
Närvarande.
Istället för att snabbt komma med råd och lösning på hur den andre ska göra.

 

I förra veckan berättade jag om Det nyfikna barnets ögon. Detta förhållningssätt hjälper mig dagligen. Både som coach i mötet med mina klienter och grupper jag jobbar med såväl som allt jag själv ställs inför i det vardagliga. Både stort som smått.

Mod att öppna upp för någon annan

När man tar mod till sig för att öppna upp för någon annan kring det man upplever som besvärligt och jobbigt. Då är det inte alltid ett svar på en lösning man är ute efter.
Ofta behöver man bara lätta på sitt hjärta. Att där är någon som lyssnar. I närvaro.
Ibland räcker det med att höra sin egen röst och beskrivning av sin situation … för att sen veta hur man ska gå vidare. Istället för att få svar och råd från någon annan om hur man ska göra. Den andre har ju inte levt ens eget liv och upplevt det man själv har upplevt … så hur ska den andra kunna veta vad som är bäst för mig… ?

Lyssna i närvaro i mötet med unga vuxna

I mötet med unga vuxna som jag coachar så är detta något många lyfter. Att det är svårt att prata med sina föräldrar om det som känns svårt. Eftersom deras föräldrar har mer fokus på att vilja lösa deras situation … än att närvarande lyssna.

Det som bland annat är hjälpande i dessa situationer – är just att föräldern istället för att ha fokus på att ge råd … ställer utforskande nyfikna frågor.

Ställ nyfikna öppna frågor

Så träna gärna på detta. I alla möjliga situationer som uppstår i vardagen.
I mötet med andra ta med dig Det nyfikna barnets ögon där du främst har fokus på att försöka förstå den andre … istället för att låta den ’inre experten’ i dig ge råd och svar om hur den andra ska göra.
🌱 Lyssna närvarande på vad personen egentligen beskriver.
🌱 Vad vill den andra? Utforska ’problemet’.
🌱 Vad är det personen vill uppnå?
🌱 Vilka hinder finns?
🌱 Vad står i vägen för att gå vidare?
🌱 I vilken riktning vill personen ta sig vidare framåt?
🌱 Vad skulle ett första steg vara…?
🌱 osv …
Det finns ingen hejd på hur många frågor som finns när man börjar fokusera på att hellre vara nyfiken än ’expert’ 😃 Även om man själv tycker att man har svaret och lösningen 😃

Lycka till med utforskandet! Se vad du upptäcker …
/ Christel 
💙💙

Ställ en fråga