“Mindfulness är ett banbrytande verktyg inom affärslivet”

“Mindfulness är ett banbrytande verktyg inom affärslivet”

I studien deltog 130 chefer från fyra organisationer i Finland i en 8-veckor lång mindfulnessutbildning.

Studien visar att mindfulness främjar välmående genom att minska stress och utbrändhet, samtidigt som den höjer förmågan att frigöra sig både mentalt och känslomässigt från arbetet på fritiden.

Klicka här för att komma till doktorsavhandlingen

Mindfulness

Så enkla verktyg och metoder. Man kan göra övningarna var som helst och när som helst. Men det betyder inte att det är lätt. Som med all annan träning krävs det disciplin att göra den. För att sen få uppleva effekten av träningen.

Träningen i Mindfulness handlar om att vara medvetet närvarande i nuet. Att släppa tankarna på det som har varit (vår historia) och även släppa tankarna på det som ligger framför (vår framtid).

Att komma igång med sin träning i mindfulness

Det finns många sätt att börja sin träning. Jag började med 5 minuter varje dag. Jag följde andetaget fram och tillbaka. När tankarna tog fokus – fick jag rikta tillbaka fokus på andetaget och fortsätta följa det. Det var jättesvårt. Jag varken gillade eller trodde på träningen i början. Men jag var motiverad till förändring. Jag kunde inte fortsätta så som det var. Det gav resultat.

Detta är drygt 10 år sedan. Mindfulnessträningen blev efter ett tag någon jag inte vill vara utan. Att varje dag välja in några minuter att följa sitt andetag är bästa investeringen för att hitta mer närvaro i nuet. Det är mycket som subtilt förändras och förbättras. Det finns mycket forskning idag som påvisar detta om och om igen.

Börja idag …

Börja gärna träna idag. Den bästa träningen är den som blir av. Jag hjälper dig gärna att komma igång. Kontakta mig på christel.lilja@nyinsikt.com

Ställ en fråga