Mindfulness är för den som vill få ut mer av livet!

Mindfulness är för den som vill få ut mer av livet

Större närvaro i nuet. Känn mer. Upplev mer.

Med träningen i mindfulness blir man mer medvetet närvarande i nuet. I takt med den ökade medvetna närvaron blir man också mer medveten om sin sk autopilot sitt automatiserade beteendemönster.

Det är inte alltid en kul och skön upplevelse att bli medveten om denna. Ens autopilot har gynnat en vid väldigt många tillfällen i livet. Men inte alltid. Ibland direkt missgynnas man av den.

Här hjälper träningen i mindfulness oss att stanna upp. Titta mer observerande på situationen. Acceptera den. För att därefter mer klokt välja om man ska agera och svara på situationen eller släppa taget. Detta gäller allt från relationer till rena konkreta arbetsuppgifter, projekt eller annat man vill åstadkomma i det privata och på jobbet.

Lär dig meditera! Start 25 april

I Lär dig meditera! – som startar upp igen den 25 april – får du på ett enkelt och prisvärt sätt tillgång till dessa kraftfulla verktyg och träningsmetoder i mindfulness.

Du får också inspirationsfilmer som vägleder dig igenom mindfulness begreppsvärld och perspektiv.

Upplägget är 100% online i 21 dagar. Du har inga tider att passa och du gör din träning när det passar dig bäst.

Du kommer dagligen att få tillgång till

  • Guidade mindfulnessövningar & meditationer
  • Inspiration och vägledning utifrån mindfulness begreppsvärld och perspektiv
  • “Reflektioner/Hemuppgifter” som inspiration och fördjupning i den egna träningen
  • Stöd och verktyg för din dagliga träning i mindfulness
  • Inspiration och pepp från de andra i gruppen

Läs mer i inbjudan

Skicka din anmälan och dina frågor till christel.lilja@nyinsikt.com.

Vi ses / Christel

Ställ en fråga