Hur andas du?

Hur andas du?

Uppmärksamma ditt andetag.
Ta tre djupa långsamma andetag.
Vad upplever du?

Innan jag började att meditera så var andetaget inget som jag speciellt funderade över eller uppmärksammade.

Kontakt med andetaget … fördjupar ögonblicket

Genom min träning i meditation har det utvecklats en omedveten vana att hitta lugnet och närvaron i nuet genom att uppmärksamma mitt andetag.
Känner jag mig splittrad och ofokuserad eller kanske spänd eller orolig – märker jag det direkt i andetaget. Hur det flyttar sig uppåt mot halsen och blir lite snabbare och mer flyktigt. Ibland mer ansträngt. Då spänner jag också lätt käkarna, axlarna och vecken i pannan och mellan ögonen dyker upp.

Ta 3 djupa andetag

Att i medvetenhet och i närvaro ta tre djupa andetag är ett kraftfullt verktyg som jag ofta använder mig av. I alla möjliga sammanhang där jag känner att jag behöver få hjälp med att stanna upp i ögonblicket. För att hitta tillbaka till fokus. Till här och nu.
Jag leder meditationer ute på olika företag sedan 10 år och när vi varje termin följer upp vad träningen ger och vad de tar med sig – så är detta ett återkommande verktyg som många använder sig av och får hjälp av.
Övningen är enkel. Man kan göra det precis var som helst. Och framför allt i stunden då något utmanar. Flera får hjälp i trafiken, på golfbanan, i mötet på jobbet och med de där hemma osv.
🍀 Bli närvarande om där du är. Bli medveten om kroppens position mot underlaget
🍀 Rikta uppmärksamheten mot andetaget
🍀 Ta ett djupt långsamt andetag in och andas sen långsamt ut. Närvarande.
🍀 Njut av pausen som uppstår när du har andats ut
🍀 Ta ett nytt djupt andetag in. Följ hela andetaget in och sen ut.
🍀 Fokus och närvaro
🍀 Ta sen ett andetag till med 100% fokus på andetaget
Prova så får du se!
Se vad du upptäcker. Eller inte upptäcker.

Christel 🤎

Ställ en fråga