Bättre business med andlig/själslig utveckling

Mindfulness är för den som vill utvecklas

”Forskning på Handelshögskolan visar vilka förmågor som kan förädlas och hur mindfulness gör att cheferna kan känna större helhet i livet.
Att kontemplativa praktiker som meditation och mindfulness har en positiv inverkan på bland annat koncentrationsförmåga, stress, ökad motståndskraft mot motgångar och förbättrad prestation har konstaterats i många forskningsartiklar.
Det som händer är att meditation och mindfulness hjälper dig att skapa ett litet glapp mellan det som händer och hur du reagerar eller fattar beslut. Den inre autopiloten sätts ur spel. Och när du inte agerar instinktivt och reaktivt på vare sig medarbetare eller andra utmaningar i arbetslivet skapas ofta förutsättningar för ett mer hållbart affärsliv.

Mindfulness yttre och inre aspekt

Meditation och mindfulness har, enligt Lasse Lychnell, både en yttre och en inre aspekt. Den yttre är det som kommer till praktisk användning som ovan.
Den inre handlar om andligheten som en väg till personlig utveckling och ett sätt att växa som människa. Det som skapar drivkraft i våra liv, som motiverar och ger mening. Människor som ägnar sig åt mindfulness och meditation kan få omvälvande insikter och en förmåga att se situationer med nya ögon. Man upplever omvärlden och sig själv på ett nytt sätt.” / Sara Hammarkrantz på Chef.

Summering av utkomsten av träningen i mindfulness och meditation

Forskning som på ett fantastiskt sätt summerar utkomsten av träningen i mindfulness. Hur den påverkar oss både på det yttre och inre planet. Ord som beskriver precis min upplevelse av min träning i meditation och mindfulness och som jag ser hos de personer och grupper som jag utbildar och tränar i detta.

NYA INSIKTER

Artikeln nämner orden “omvälvande insikter” … exakt min upplevelse. Det var pga mina egna nya omvälvande insikter i min träning och utveckling med mig själv som också resulterade i namnet på mitt företag. Ny Insikt 😊

Nyfiken?

Är du nyfiken på mindfulness och vill veta mer – så tveka inte att höra av dig till mig på tfn 0706-500855 eller via mejl christel.lilja@nyinsikt.com

Läs mer om mindfulness

Ser fram emot att höra ifrån dig!
Christel
Ställ en fråga