Forskning visar vikten av Acceptans

Forskningen påvisar vikten och effekten av acceptans i det som är just nu.

För att istället lägga fokus på det som tar dig framåt.

Detta är grunden i mindfulnessträningen. Vi lägger ibland oproportionerligt mycket kraft på att värdera, bedöma och kritisera det som är. Detta tar musten ur oss. Istället för att acceptera det som är. Även om vi inte gillar det.

Resultat från Karlstads Universitet

“– Det här är en mer modern teknik som har visat sig ge en betydligt bättre effekt än när man mer traditionellt försöker slå ifrån sig negativa tankar i samband med prestationer, säger Henrik Gustafsson, docent i idrottsvetenskap.

Här handlar det i stället om att acceptera nervositet och obehag vid till exempel en tävling och att det är helt ok att det är så i den situationen. Det finns ingen som dömer dig för att du känner så. Då kan du i stället lägga fokus på görande i stället för att koncentrera dig på hur du känner dig inombords.”

Läs mer i artikeln från Karlstads Universitet

Ställ en fråga