Närvarande föräldraskap – 5 träffar i Lund – mars-maj

Med denna kurs vill vi ge dig, som förälder till barn i åldern 3-11 år, verktyg som hjälper dig till ett mer medkännande och närvarande föräldraskap.

Tillsammans med andra föräldrar får du utforska ditt förhållningssätt i ditt föräldraskap. Medkänslan och förståelsen för både dig själv och ditt/dina barn ökar.

Du kommer också att få insyn och insikt i hur mindfulness och medveten närvaro kan bidra till dig och din familj. Du tränar själv mellan våra träffar och vi följer bland annat upp effekten av träningen på våra träffar.

Du blir lyssnad till, får reflektera med andra och får upptäcka nya perspektiv i varm och trygg miljö tillsammans med Sara och Christel.

……………………………………………………………………………………

UPPLÄGG 5 TRÄFFAR

Vad är gott föräldraskap?
Mindfulness – Träna ditt hjärta och din hjärna inkl uppstart av träningen i mindfulness

Hur påverkar stress föräldraskapet?
Mindfulness – Det nyfikna barnet & Ickedömande

Gränser & Trots – Var går min gräns?
Mindfulness – Inte sträva, Tålamod och Tillit/tilltro

Konflikter – Är alla känslor okej?
Mindfulness – Acceptans & Släppa taget/Svara samt vad säger forskningen?

Parrelationen – Hur vårdar jag mina vuxna relationer?
Mindfulness – SOAS och Kroppen/tanken/känslan

VAR & NÄR

Vi ses på onsdagar kl 15-17 på Hälsans Hus i Lund, Mårtenstorget 6, vid fem tillfällen i veckorna 12, 13, 16, 18 och 20.

PRIS

2.500 kr per person och 2.000 kr för medföljande andra vuxen i familjen. Moms tillkommer där företag betalar.

ANMÄLAN & FRÅGOR

Via mejl till christel.lilja@nyinsikt.com eller via PM på Facebook.

……………………………………………………………………………………

OM SARA WINTER

Socionom och familjebehandlare. Med lång erfarenhet av socialt arbete med familjer. Läs mer på www.familjefokus.nu

OM CHRISTEL LILJA

Dipl Mindfulness-instruktör och utbildad inom Coaching, KBT, Sorgbearbetning, Beteendevetenskap. Läs mer på www.nyinsikt.com

 

Varmt välkommen!
Christel & Sara

 

Ställ en fråga