Mindfulnesskurs Online – Start 13 maj 2020

Mindfulness eller medveten närvaro är ett förhållningssätt. Du intar genom enkla övningar en mer accepterande och ickedömande hållning till dig själv och livet. Du blir mer lyhörd för andra och mer närvarande i relationer. Mindfulness har i åtskilliga studier visat sig förbättra bland annat just möjligheten att …

  • stanna upp för att vara och uppleva mer i nuet
  • få verktyg för att hantera stress och det ständiga tankepladdret
  • hitta fokus och lugn
  • stärka din självkänsla och få bättre sömn

Övningar som hjälper oss att nyfiket och öppet utforska nuet med hjälp av andetaget och kroppen. Utan att värdera och bedöma det vi möter. Med övningarna hittar vi tillbaka till vårt fokus, finner lättare vårt inre lugn och får lättare att hantera stress och oro. Övningarna är enkla och ger vår hjärna välbehövlig vila och vi gör bland annat andningsövningar, kroppsscanningar och sköna visualiseringsmeditationer. Med mindfulness tränar vi upp medkänslan med oss själva och andra. Självkärleken ökar. Efter att ha tränat ett tag kommer den djupa insikten i hjärtat att “man själv” är den viktigaste personen i ens liv. Vad är bäst för dig?
……………………………………………………………………………………

DU KOMMER ATT FÅ

  • 5 coachträffar i grupp online (Zoom) för utbildning i mindfulness och samtal/reflektion kring t ex träningen, medkänsla, mindfulness sju viktiga principer som acceptans, icke dömande
  • Båda Ny Insikts utgåvor av mindfulnessövningar/meditationer.
  • Konkreta tips, verktyg och övningar för att bland annat hantera stress, din ”autopilot” och det ständiga tankebruset
  • Hemuppgifter efter varje träff för fördjupat praktiserande i vardagen

TID & PLATS

5 onsdagar kl 11-12 online via Zoom med start 13 maj (varannan vecka 20-28).

PRIS

2.250 kr inkl moms. För företag/organisation tillkommer moms. Önskas webbaserat träningsverktyg tillkommer 744 kr för det.

ANMÄLAN & FRÅGOR

Via mejl christel.lilja@nyinsikt.com, på tfn 0706 – 500 855 eller via PM på Facebook.

……………………………………………………………………………………….

Du får med dig verktyg för att bättre kunna hantera stress, kunna släppa taget och vara mer i nuet. Många får dessutom bättre sömn. Övningarna kräver inga förkunskaper och du kommer precis där du är – både du som är ny inom detta och också du som gått mindfulnesskurs och som vill underhålla och få stöd i din träning.

……………………………………………………………………………………….

OM CHRISTEL

Christel arbetar förebyggande mot psykisk ohälsa med både företag och privatpersoner genom bland annat kurser (i grupp eller individuellt), föredrag, workshops och andra aktiviteter inom mindfulness. Hon är diplomerad mindfulnessinstruktör och utbildad av Mindfulnesscenter, MFC Ola Schenström. Ola är en av Sveriges ledande experter på Mindfulness och är själv utbildad i USA av bland andra professor Jon Kabat-Zinn. Christel är också utbildad inom Vipassanameditation, beteendevetenskap, coaching, KBT och sorgbearbetning. Läs mer om henne under fliken Om

ORD FRÅN TIDIGARE KURSDELTAGARE

“Det jag njuter mest av är att vara i medveten närvaro som Att vara i nuet utan att oroa sej för framtiden, att inte grubbla på vad som redan har hänt. Det är NU som gäller Inte helt lätt men mycket bättre än tidigare. Att inte behöva tycka så mycket om saker och ting utan bara acceptera och notera när man ändå inget kan göra åt saken. Det skapar ett lugn.
Att försöka acceptera hur man är utan att känna prestation. Det sitter djupt men vi har fått hjälp.
Att acceptera andra människor precis som det är. Härligt.”

“Tack för mig och tack för inspirerande träffar! Kursen höll vad den lovade – inga prestationskrav, bara få vara, med sig själv men ändå tillsammans i en grupp för att lära sig utforska andetaget i en medveten närvaro, vilket ju ibland är svårare än man kan tro.. Bra och varierande övningar med en kompetent och lugn ledare.”

……………………………………………………………………………………….

Att stanna upp och ta sig tid att praktisera dessa vardagsövningar är en handling i självkärlek och ett sätt att visa sig själv omsorg.

Det är i mötet med dig själv det händer spännande saker. Det är där du hittar svaren.

Övningarna kräver ingen förkunskap och du är välkommen precis där du är! Hoppas vi ses!

Varmt välkommen!
Christel

Ställ en fråga