Mindfulness & Meditation Hösten 2018 i Lund – start 25 september

Mindfulness eller medveten närvaro är ett förhållningssätt. Du intar genom enkla övningar en mer accepterande och ickedömande hållning till dig själv och livet. Du blir mer lyhörd för andra och mer närvarande i relationer. Mindfulness har i åtskilliga studier visat sig förbättra bland annat just möjligheten att …

 • stanna upp för att vara och uppleva mer i nuet
 • få verktyg för att hantera stress och det ständiga tankepladdret
 • hitta fokus och lugn
 • stärka din självkänsla och få bättre sömn

……………………………………………………………………………………

DU KOMMER ATT FÅ

 • 9 ledarledda träffar inkl samtal/reflektion kring t ex medkänsla, mindfulness sju viktiga principer som acceptans, icke dömande
 • konkreta verktyg/övningar för att bland annat hantera stress, din ”autopilot” och det ständiga tankebruset
 • hemuppgifter efter varje träff för fördjupat praktiserande
 • fritt från vecka till vecka välja vilken av de två tiderna/passen som passar dig bäst
 • uppleva kraften och energin som skapas när vi gör dessa övningar i grupp tillsammans med andra

TID & PLATS

Nio träffar på tisdagar med start 25 september (med undantag för v44). Du kan välja mellan två pass;

 • kl 7-8
 • kl 11.50-12.50

PRIS

1.500 kr / 1.400 kr (det lägre priset för studenter, arbetslösa och pensionärer) För företag/organisation tillk moms.

ANMÄLAN & FRÅGOR

Via mejl christel.lilja@nyinsikt.com, på tfn 0706 – 500 855 eller via PM på Facebook.

……………………………………………………………………………………….

Fokus kommer att ligga på framförallt träning och du kommer att få göra en rad olika övningar såsom sittande, stående, liggande, gående och också rena meditationer. Andetaget är grunden och genomgående i alla övningar.

Du får med dig verktyg för att bättre kunna hantera stress, kunna släppa taget och vara mer i nuet. Många får dessutom bättre sömn. Övningarna kräver inga förkunskaper och du kommer precis där du är – både du som är ny inom detta och också du som gått mindfulnesskurs och som vill underhålla och få stöd i din träning.

……………………………………………………………………………………….

Jag arbetar förebyggande mot psykisk ohälsa med både företag och privatpersoner genom bland annat kurser (i grupp eller individuellt), föredrag, workshops och andra aktiviteter inom mindfulness. Jag är diplomerad mindfulnessinstruktör och utbildad av Mindfulnesscenter, MFC Ola Schenström. Ola är en av Sveriges ledande experter på Mindfulness och är själv utbildad i USA av bland andra professor Jon Kabat-Zinn. Jag är också utbildad inom beteendevetenskap, coaching, KBT och sorgbearbetning. Läs mer om mig under fliken Christel på www.nyinsikt.com.

ORD FRÅN TIDIGARE KURSDELTAGARE:

“Det jag njuter mest av är att vara i medveten närvaro t.ex.
Att vara i nuet utan att oroa sej för framtiden, att inte grubbla på vad som redan har hänt. Det är NU som gäller Inte helt lätt men mycket bättre än tidigare.
Att inte behöva tycka så mycket om saker och ting utan bara acceptera och notera när man ändå inget kan göra åt saken. Det skapar ett lugn.
Att försöka acceptera hur man är utan att känna prestation. Det sitter djupt men vi har fått hjälp.
Att acceptera andra människor precis som det är. Härligt.”

“Tack för mig och tack för sköna tisdagar på Hälsans hus! Kursen höll vad den lovade- inga prestationskrav, bara få vara, med sig själv men ändå tillsammans i en grupp för att lära sig utforska andetaget i en medveten närvaro, vilket ju ibland är svårare än man kan tro.. Bra och varierande övningar med en kompetent och lugn ledare.”

Vill du läsa om vad tidigare deltagare tycker så klicka på fliken Referenser på www.nyinsikt.com.

……………………………………………………………………………………….

Att stanna upp och ta sig tid att praktisera dessa vardagsövningar är en handling i självkärlek och ett sätt att visa sig själv omsorg.

Det är i mötet med dig själv det händer spännande saker. Det är där du hittar svaren.

Varmt välkommen till en höst i lite större närvaro / Christel

Ställ en fråga