Om ParCoaching

Parcoaching handlar om att på ett positivt sätt utveckla ert samarbete med varandra och att locka fram det bästa i var och en av er.

Vi kommunicerar olika och ibland är det svårt att förstå hur en annan person tänker, känner, vilka behov och önskningar den har.

Vi fokuserar i parcoaching på det som är positivt och gemensamt för er båda, för att dessa styrkor ska kunna användas framöver för att lättare komma igenom hinder och svårigheter.

Vi identifierar också konfliktutlösare i relationen för att hellre möta med förståelse istället för med negativa reaktioner.

Parcoachingen är lösningsfokuserad och framtidsorienterad men ibland behöver vi gå bakåt för att komma framåt. Det betyder att vi kan behöva gå djupare i enskilda möten för att frigöra sådant som inte längre bidrar på ett positivt sätt i relationen.

Relationer som kan utvecklas genom parcoaching är allt från partners, äkta makar, syskon, föräldrar, familjer, vänner till egentligen alla konstellationer av personer som vill utveckla och förbättra sin relation.

Är relationen mer yrkesrelaterad läs mer om detta på DuoCoaching.

Ni får

Genom parcoachingen får ni en större medvetenhet om varandras situation och får fördjupad förståelse och respekt för varandras behov. Ni får med er verktyg som tillsammans med er egen klokskap hjälper er vidare i det ni vill förändra eller uppnå.

Genom större medvetenhet får ni nya insikter och blir också mer öppna för nya perspektiv.

Som coach är jag inkännande, icke dömande, omtänksam och varm. Jag ställer kraftfulla och utmanande frågor. Jag utmanar er att se på er situation utifrån nya perspektiv och ger er återkoppling på det jag ser och hör er säga eller inte säga. Utifrån de mål ni sätter upp leder våra samtal till åtgärder som ni själva jobbar vidare med mellan våra träffar.

Jag bjuder på ett första förutsättningslöst möte (via videomöte eller telefon) på 15 minuter utan kostnad. Utgångspunkten vid detta möte är var i livet ni är just nu. Detta första samtal handlar främst om att skapa förtroende och tillit för vårt fortsatta arbete tillsammans. Vi bokar därefter upp tid för vårt första samtal.

Kontakta mig på 0706-500855 eller på christel.lilja@nyinsikt.com så diskuterar vi utifrån era behov. Vi träffas på Hälsans Hus i Lund, via FaceTime, telefon eller Skype alternativt annat webbaserat verktyg.

Ni behöver inte veta vad ni behöver när ni kontaktar mig – det utforskar vi tillsammans vid vår första träff.

Referenser

“Vi har genom coachingen hos Christel fått mycket större förståelse och respekt för varandra. Att vi är olika och att vi får vara det. Där vi inte behöver fokusera på olikheterna utan istället på det som är gott och fint i vår relation. Jag har varje gång sett fram emot mötena med Christel som i stor närvaro varit där för oss.”

Sophia, 42 år

“Vi trodde inte att vi skulle hitta tillbaka till varandra igen. Träffarna med Christel har hjälpt oss mycket och bland annat att få en bättre överblick i det som triggar oss hos varandra. Vi förstår varandra på ett bättre sätt nu. Tack Christel.”

Carl, 48 år