Tjänster Företag

Inspirationsföredrag & Workshops

Inspiration, information och nya insikter till de anställda genom inspirationsföreläsningar, workshops, lunchföreläsningar och andra aktiviteter inom psykisk och fysisk hälsa.

Läs mer

Mindfulness & Meditation

Mindfulness & Meditation ger konkreta verktyg för att bättre hantera stress och förändringar. Ökad förmåga att fokusera och prioritera gör det lättare att fatta mer kloka och genomtänkta beslut. Tankar och reaktioner styrs inte längre lika lätt av “autopiloten”.

Läs mer

Chefs- ledarskaps- & medarbetareutveckling

Utveckling för individ och grupp när anställda är redo att ta nästa steg mot att bättre leda sig själv och andra. Här skapas större förståelse för varandra, bättre kommunikation och mer effektiva samarbeten.

Vi skräddarsyr upplägg efter er och era behov och väljer de verktyg och metoder som vi tror bäst bidrar till inspiration och hållbar utveckling framåt för er.

Läs mer