Tjänster Företag

Inspirationsföredrag & Workshops

Inspiration, information och nya insikter till de anställda genom inspirationsföreläsningar, workshops, lunchföreläsningar och andra aktiviteter inom psykisk och fysisk hälsa.

Läs mer

Chefs- ledarskaps- & medarbetareutveckling

Utveckling för individ och grupp när anställda är redo att ta nästa steg mot att bättre leda sig själv och andra. Här skapas större förståelse för varandra, bättre kommunikation och mer effektiva samarbeten.

Läs mer

Mindfulness & Meditation

Mindfulness ger konkreta verktyg för att bättre hantera stress och förändringar. Ökad förmåga att fokusera och prioritera gör det lättare att fatta kloka och genomtänkta beslut. Tankar och reaktioner styrs inte länge lika lätt av “autopiloten”

Läs mer

Samarbete & Kommunikation

Identifierar och skapar förståelse för de viktigaste beteendevetenskapliga stilarna vilket underlättar interaktionen och förståelsen ökas för både sig själv och andra. DISC erbjuder en lättbegriplig och enkel metod som ger snabb och praktisk effekt.

Läs mer

Chefsstöd & Ledarskapsstöd

För den hållbara chefen och ledaren som både tycker det är viktigt att leverera professionellt och som förstår vikten av att ta hand om sig själv. För ledare och chefer som vill ta nya steg mot att bättre leda sig själv och andra.

Läs mer

Coaching & Mentorskap

Lösningsfokuserat och framtidsorienterat. Ibland behöver vi ta ett steg tillbaka för att skapa förståelse, innan vi går vidare framåt. För medarbetare som vill växa och utvecklas och bättre nå sin verkliga potential.

Läs mer

DuoCoaching

Duocoaching utvecklar det professionella och inbördes samarbetet mellan två eller flera personer snarare än varje individ för sig själv. Genom processen fördjupas och förbättras både lärandet, prestationen och det inbördes samarbetet.

Läs mer

Sorgbearbetning

Sorgbearbetning är processen för att bearbeta förluster som uppstår vid t ex omorganisation, sjukskrivning, dödsfall, mobbing m m är individuell. Genom detta får man hjälp med att släppa taget om smärtan, försonas för att sedan gå vidare framåt.

Läs mer