Inspiration, information och nya insikter. Till de anställda genom inspirationsföreläsningar, workshops, prova-på övningar och olika aktiviteter inom psykisk och fysisk hälsa för ett mer hållbart arbets- och privatliv.

På till exempel en dag med personalen, som lunchseminarie eller som kick-off. För att skapa vi-känsla och gemenskap och samtidigt få inspiration inom något/några fokusområden som känns intressanta och angelägna för er.

Jag föreläser och delar med mig av det som jag kan och har erfarenhet av. Jag föreläser och håller workshops både i det lilla och stora formatet och exempel på områden är mindfulness, personlighets- och samarbetsprofiler, närvarande ledarskap, stress, coaching och det coachande förhållningssättet, feedback, sorgbearbetning, konflikthantering, yoga.

Upplägg skräddarsys utifrån era behov och föreläsningarna anpassas efter syfte, målgrupp och tid.

Kontakta mig gärna på tfn 0706-500855 eller mejl christel.lilja@nyinsikt.com för en första förutsättningslös diskussion utifrån era behov.

 

Mindfulness – Träna din hjärna & ditt hjärta

Det coachande förhållningssättet

Vad drömmer ditt
hjärta om?

Sorgbearbetning

Mindfulness

På dessa inspirationsföredrag får ni ta del av:

 • Hur vår vardag skapar splittring och hur det påverkar oss
 • Om människans ursprung och vad som händer i kroppen när vi är stressade
 • Vad Mindfulness är och vad träningen i detta bidrar med
 • Vad vetenskapen/resultaten i forskningsstudier visar resultat på
 • Effekterna för de som tränar
 • Några ledda mindfulnessövningar (antalet övningar beror på omfattningen på föredraget 2-8 h)
 • Deltagarna får ett antal konkreta övningar/verktyg med sig att använda för att bättre hantera stressen i vardagen

Läs mer om Mindfulness Företag

Det coachande förhållningssättet

Vi startar med att urskilja vad coaching är och vad det coachande förhållningssättet innebär med hjälp av vedertagna modeller för detta.

Vi kommer att göra övningar så att deltagarna praktiskt får träna och känna skillnaden på när man både får/inte får respektive ger/inte ger coaching.

Tillsammans med mina många år som ledare och chef i näringslivet slussar jag er igenom denna workshop i närvaro, fokus och värme.

Varmt välkommen att kontakta mig för förutsättningslös första diskussion på tfn 0706-500855 eller mejl christel.lilja@nyinsikt.com.

Läs mer om Coaching Företag och DuoCoaching Företag

Vad drömmer ditt hjärta om?

En inspirationsföreläsning som tar sitt avstamp från att splittringen omkring oss har ökat. Det är mycket som tar vårt fokus och det krävs mer av oss för att ge oss det vi behöver.

Vi kommer att beakta vad som händer fysiskt i kroppen när vi tränar vårt hjärta och hjärna och du kommer också att få ta del av personers upplevelser … som har valt att stanna upp, stilla sitt sinne och lyssna lite mer inåt.

När du går hem har du fått “lyssna” på ditt hjärta och du har också med dig konkreta åtgärder/aktiviteter på vad du vill välja in eller välja bort för att komma vidare mot dina drömmars mål.

Sorgbearbetning

Vi kommer under denna föreläsning gå igenom;

 • Vad sorger och förluster är
 • Våra reaktioner i samband med en förlust
 • Vår omgivnings reaktioner då vi sörjer
 • Vad vi tar till när det känns svårt sk energifrigörande beteende
 • Hur man konstruktivt kan bearbeta sorgen … för att därmed släppa taget och gå vidare i livet
 • Hur det har påverkat de som har valt in sorgbearbetning

Jag kommer under denna föreläsning även berätta om en del av mina upplevelser då vårt första barn föddes svårt sjuk och som vi förlorade efter några månader. Läs mer om Sorgbearbetning Företag.

Referenser

“Jag är mycket nöjd och glad för att du inledde dagen med oss på ett så bra sätt. Det skapade fortsatt diskussion kring stress och vikten av återhämtning efteråt på kontoret.
Några ord från deltagarna;
– att hellre börja meditera/andas i medveten närvaro i bara några minuter … än att inte göra det alls
– uppskattade att du delade din berättelse om vad du gått igenom och varför du valde in meditation
– att dina exempel var från allas vår vardag”

Heléne Sebrén
HR Castellum

“Tack för intressant och givande föredrag. Skapade medvetenhet och gav oss nya insikter. Vi fick intressant och bra dialog för gruppen. Frågor att jobba vidare med för att skapa en bättre arbetsmiljö. Också spännande att få prova på ett par mindfulnessövningar. Flera som var förvånade av effekten efteråt av övningarna. Tack igen.”