Om Företagsanpassade Program

När du som företag vill erbjuda personalen inspiration och information genom olika aktiviteter och föreläsningar inom fysisk och psykisk hälsa. Eller kanske bara för att få träffas kring intressanta fokusområden och för att skapa vi-känsla och gemenskap.

Dessa upplägg kan vara vid ett engångstillfälle men också pågå vid ett antal träffar under ett par månader, en termin eller under ett år. En träff kan vara allt från ett antal lunchseminarier till en hel dag. Beroende på era behov och önskemål av upplägg genomförs detta ibland även tillsammans med andra professionella samarbetspartners.

För någon timme eller dag lämnar du/ni vardagens brus och skapar förutsättningar för nya tankar och idéer genom närvaro och fokus.

Detta görs antingen på er arbetsplats eller på annan plats. Miljön och gemenskapen bidrar till att det blir lättare att öppna upp och fritt låta tankar komma och gå.

Ny Insikt erbjuder

Inspirationsföredrag och workshops inom bland annat mindfulness, närvarande ledarskap, stress, coaching och det coachande förhållningssättet, feedback, sorgbearbetning och konflikthantering.

Vi skräddarsyr upplägg utifrån era behov och inslag att ha med utöver ovan kan vara t ex yinyoga, vikten av fysisk rörelse med mera. Vi varvar föreläsningarna med övningar för både kropp och sinne.

Utförandet sker inom ramen för Ny Insikt och beroende på upplägg och innehåll ibland även tillsammans med någon professionell samarbetspartner.

Uppdragen erbjuds både individuellt och i grupp för både företag och privatpersoner och den anställde kommer att träna och få verktyg med sig för att bättre kunna vara i nuet. Deltagaren kommer också att upptäcka och uppleva stillheten som skapas i gemenskapen. En stillhet och fokus som egentligen alltid finns där men som inte alltid är så lätt att hitta till.

Förutom att få ett skräddarsytt retreat eller workshop går det också att delta i något av de retreat/workshops som redan finns inplanerade i kalendern, se under fliken Aktuellt & Blogg.

Kontakta mig gärna på 0706-500855 eller på christel.lilja@nyinsikt.com så diskuterar vi det upplägg och innehåll som passar bäst för er.

Referenser

Christels ”Mindfulness på arbetsplatsen” är mycket uppskattad av de medarbetare på Tetra Pak som gått kursen. Hon visar på hög kompetens och en fantastisk förmåga att förmedla budskapet. Det ger inte bara en positiv känsla för stunden utan visar på stora förändringar i förhållningssätt och medvetenhet i val även på sikt. Denna kurs kommer vi fortsätta erbjuda våra anställda.”

Head of Occupational Health and Safety AB Tetra Pak
Anna Stålnacke

Har mött mina medarbetare idag och fått massor av spontana kommentarer om att det var en mycket bra dag.  Allt tack vare dig! 

Ska med varm hand rekommendera dig till mina kolleger på kliniken.”

Enhetschef Verksamhetsområde Kirurgi Skånes Universitetssjukhus i Malmö
Annika Andersson

“A skilled communicator with a good sense of what’s important and what’s not. Have a special way of combining seriousness and humour that give room for open discussions and also creates an atmosphere of integrity and trust. Very good in mapping and understanding the need and always prepared to change to improve.”

Manager Tetra Pak

“Har mött mina medarbetare idag och fått massor av spontana kommentarer om att det var en mycket bra dag.  Allt tack vare dig!

Ska med varm hand rekommendera dig till mina kolleger på kliniken.”

Annika Andersson
Enhetschef Verksamhetsområde Kirurgi Skånes Universitetssjukhus i Malmö