Christel Lilja

Jag har ett stort genuint intresse för människor. Med öppet hjärta, respekt och ett ickedömande förhållningssätt möter jag mina medmänniskor, något som genom åren lett till stora förtroenden både inom arbetslivet och privat.

Genom arbetslivet har jag fått lång erfarenhet av både formellt och informellt ledarskap och har bland annat haft roller inom både Finance och Marknad i en stor global organisation. I min senaste roll där ansvarade jag för kundarbetet och var en del av ledningsgruppen. Jag arbetade bland annat med förändrings- och strategiarbete, account management, projekt- och processutveckling.

Som coach och handledare inom de olika tjänster jag erbjuder ser jag hur ett flexibelt och varmt ledarskap tillsammans med struktur och tydliga mål gör skillnad för mina kunder/klienter, medarbetare och kollegor.

Jag är mamma till fyra barn. Vårt första barn föddes svårt sjuk och vi förlorade henne efter några månader. Tiden och upplevelserna vi fick tillsammans med Emelie gjorde stora avtryck i våra liv. Vi fick insikter för livet. Detta har jag skrivit om i boken Heal My Voice Sweden™, Frigörande Röster.

Jag är en glad, positiv och nyfiken person. Jag ser ofta möjligheter där andra kanske ser hinder. Utifrån hur livet och arbetslivet har format sig har jag fått nya insikter och perspektiv. Jag har sett att det finns flera vägar till läkande och växande samt även insett vikten av att stanna upp, lyssna inåt och att välja sina tankar.

Jag arbetar med flera olika metoder och min verktygslåda och tillvägagångssätt förfinas och uppdateras tillsammans med mig och min utveckling.

Jag brinner för mötet med människan och det bästa jag vet är att få jobba med personers utveckling och genom det få se dessa utvecklas, bli bättre på att leda sig själva och ta nästa steg mot sina drömmar.

Certifikat / Utbildningar

  • Beteendevetenskaplig grundkurs, Lunds Universitet
  • Diplomerad coach enligt ICF riktlinjer, Your Vision Coach Academy
  • Certifierad handledare för sorgbearbetning inkl vidareutbildningen inom komplicerade förluster, Svenska institutet för sorgbearbetning
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT), Sverigehälsan
  • Certifierad mindfulnessinstruktör, Mindfulnesscenter, MFC, Ola Schenström
  • Vipassana Meditation, Nordens Vipassana center – Dhamma Sobhana
  • Flera utbildningar inom ledarskap och personlig utveckling via bland annat Tetra Pak och Unfold Transformation