Om Mindfulness på arbetsplatsen

Ett sätt att jobba förebyggande mot pskyisk ohälsa är att introducera Mindfulness på företaget. Mindfulness eller medveten närvaro är ett förhållningssätt där man genom enkla övningar får träna på att vara mer här och nu. Det är väl beprövade metoder och vi behöver dessa mer än någonsin idag där fokus och krav på lönsamhet och effektivitet är höga. De anställda förväntas vara flexibla, snabbt kunna ställa om och ha förmågan att hålla många bollar i luften.

Årligen kommer hundratals nya vetenskapliga rapporter som påvisar mindfulness positiva effekter. Många företag har insett vinsterna med detta och utbildar idag sina anställda i mindfulness.

Genom att träna mindfulness ökar den medvetna närvaron och många upplever att de får;

  • konkreta verktyg för att bättre hantera stress och press
  • ökad förmåga att fokusera och prioritera och därmed också lättare för att fatta beslut
  • lättare för att hantera förändringar och blir bättre på att agera klokt under pressade omständigheter
  • ökad närvaro och där kommunikationen och samspelet med andra förbättras
Boka tid

Ny Insikt erbjuder

Olika företagsanpassade program/upplägg;

  • Kurs enligt konceptet “Mindfulness på Arbetsplatsen” – i Skåne – både i grupp och individuellt
  • Mindfulness Coaching – förutom utbildning i mindfulness får man här även tillgång till ett webbaserat träningsverktyg samt coachande samtal för att bättre hantera situationen man är i
  • Inspirationsföredrag/workshops – som kombineras med några övningar. Inspirationsföredragen brukar vara givande att till exempel ha på ett lednings-/personalmöte eller som en kick-off och träffarna brukar vara på allt mellan ett par timmar till en halvdag.
  • Skräddarsydda företagsanpassade program – då man som företag vill erbjuda sin personal information och inspiration genom olika aktiviteter/föreläsningar inom fysisk och psykisk hälsa. Dessa upplägg kan vara vid ett engångstillfälle men också pågå under ett par månader, en termin eller under ett år. Varje enskild aktivitet kan vara på allt mellan en timme till en hel dag. Beroende på upplägg genomförs detta även tillsammans med andra professionella samarbetspartners.
  • Retreats – skräddarsytt innehåll och upplägg utifrån ert företags behov. För inplanerade retreats framöver läs mer här.

Utöver detta förbättras även individens självkänsla och personen får en mer positiv inställning till sig själv. Den som tränar mindfulness blir också mer medveten om hur han/hon tänker, reagerar och förhåller sig till andra. Tankar och reaktioner styrs inte längre lika lätt av ”autopiloten” som med automatik lättare väljer de dömande och kritiska tankarna. Den anställde svarar istället med vänlighet och medkänsla även mot sig själv. Som bonus får många även bättre sömn.

Chefen/medarbetaren som tränar mindfulness blir genom detta bättre på att leda både sig själv och andra.

Arbetsmiljöverkets nya arbetsmiljöföreskrifter hjälper arbetsgivare att jobba förebyggande med psykisk ohälsa.  Titta gärna på filmen om “Utmaningen – Den sjuka jobbstressen” som Arbetsmiljöverket tagit fram, klicka här. Här varvas verkliga personers upplevelser med info från sakkunniga.

Beroende på om behovet är för en grupp eller individuellt träffas vi i Lund eller på ert företag. Kontakta mig gärna på tfn 0706-500855 eller på christel.lilja@nyinsikt.com för en första förutsättningslös diskussion kring era behov.

Mindfulness är friskvård och därför avdragsgillt.

Christel är diplomerad mindfulnessinstruktör och utbildad av Mindfulnesscenter, MFC Dr Ola Schenström. Ola är en av Sveriges ledande experter på Mindfulness och är själv utbildad i USA av bland andra professor Jon Kabat-Zinn. Christel är också utbildad inom Vipassana meditation, beteendevetenskap, coaching, KBT, sorgbearbetning och YinYoga. Läs mer under fliken Om här på hemsidan.

Referenser

Christels ”Mindfulness på arbetsplatsen” är mycket uppskattad av de medarbetare på Tetra Pak som gått kursen. Hon visar på hög kompetens och en fantastisk förmåga att förmedla budskapet. Det ger inte bara en positiv känsla för stunden utan visar på stora förändringar i förhållningssätt och medvetenhet i val även på sikt. Denna kurs kommer vi fortsätta erbjuda våra anställda.”

Head of Occupational Health and Safety AB Tetra Pak
Anna Stålnacke

“Vi ville erbjuda alla medarbetare en utbildning som stärker vårt försvar mot en stressfylld arbetssituation. Det är en utbildning som var och en kan ta till sig utifrån sin egen situation och bygga på ibland befintliga kunskaper. Det har varit ett bra sätt för oss som arbetsplats att lyfta fram diskussionen och ta tag i frågor som annars kan bli reducerat till individärenden. Jag kan varmt rekommendera Christel som har en professionell framtoning samtidigt som hon är en trygg och varm guide för gruppen.”

Martin Sundberg
Kontorschef och arkitekt

White Arkitekter AB

Christels ”Mindfulness på arbetsplatsen” är mycket uppskattad av de medarbetare på Tetra Pak som gått kursen. Hon visar på hög kompetens och en fantastisk förmåga att förmedla budskapet. Det ger inte bara en positiv känsla för stunden utan visar på stora förändringar i förhållningssätt och medvetenhet i val även på sikt. Denna kurs kommer vi fortsätta erbjuda våra anställda.”

Anna Stålnacke
Head of Occupational Health and Safety AB Tetra Pak

“Vi ville erbjuda alla medarbetare en utbildning som stärker vårt försvar mot en stressfylld arbetssituation. Det är en utbildning som var och en kan ta till sig utifrån sin egen situation och bygga på ibland befintliga kunskaper. Det har varit ett bra sätt för oss som arbetsplats att lyfta fram diskussionen och ta tag i frågor som annars kan bli reducerat till individärenden. Jag kan varmt rekommendera Christel som har en professionell framtoning samtidigt som hon är en trygg och varm guide för gruppen.”

Martin Sundberg
Kontorschef och arkitekt
White Arkitekter AB

“I vår verksamhet har vi ett högt tempo. Vi har toppar i vår arbetsbelastning som är oerhört krävande för personalen. Jag anlitade Christel för att min personal behövde verktyg att hantera stressen i det höga tempot. Christel bjuder mycket på sig själv och  delar med sig av sina egna erfarenheter vilket gör utbildningen mycket trovärdig. Vi är alla mycket nöjda med mindfulnesskursen och kan varmt rekommendera Christel!”

Peter Tillberg
Regionchef Skåne
Lantmännen Maskin AB

”Kursen i mindfulness har bidragit till en dialog och större medvetenhet kring vad som skapar stress och hur vi på ett bättre sätt kan förhålla oss till det men också göra enkla förändringar i det lilla på arbetsplatsen. Små förändringar som gör stor skillnad för både oss som företag och som individer. Stort tack för dig Christel i detta.”