sorgbearbetning

Sorgbearbetning

Har ni någon anställd som inte kan släppa taget om det som varit? Kommer personen inte vidare?

 

Om sorg och sorgbearbetning
Vid alla sorger, kriser och förändringsprocesser uppstår olika förlustreaktioner vilket är alldeles normalt och naturligt. Sorg är summan av alla de ofta motstridiga tankar och känslor som förlusterna väcker.

Reaktioner på sorg ser olika ut och varierar hos varje enskild person över tiden. Känslor som tomhet, frustration, ilska, nedstämdhet, koncentrations- och samarbetssvårigheter är några av de reaktioner man kan få.

Processen att bearbeta sorg är individuell. Det är inte tiden i sig som läker sorgen utan det är vad man gör under tiden. Oförlöst sorg handlar ofta om något okommunicerat av känslomässig natur och just kommunikation är därför ofta nyckeln för att komma vidare.

 

Jag erbjuder
För att få hjälp med att släppa taget om det som håller personen tillbaka och därmed kunna fungera på ett bra sätt på arbetsplatsen och också leva fullt ut utan dessa begränsningar följer vi här ett pedagogiskt handlingsprogram. En metod som bygger på mer än 30 års beprövade erfarenheter. Vi arbetar efter en tydlig struktur och personen får hemuppgifter efter varje gång för att ta sig igenom processen.

Som handledare i sorgbearbetning i Lund är jag ödmjuk, inkännande och varm men också tydlig och ger rak och kontinuerlig återkoppling på arbetet klienten gör. Det är viktigt för klienten att förstå sin del i det som varit för att kunna ta sig vidare i processen.

Vi ses för sorgbearbetning i Lund på Hälsans Hus alternativt via Skype eller annat webbaserat verktyg.

 

Läs gärna om tidigare klienters omdöme under fliken Referenser här på hemsidan.

Välkommen att kontakta mig på 0706-500855 eller på christel.lilja@nyinsikt.com för en första förutsättningslös diskussion då jag också kan berätta mer om vad metoden sorgbearbetning innebär.

Läs mer på www.sorg.se.