Sten2

Mindfulness

Vill ert företag få mer fokuserade och mer närvarande medarbetare? Vill ni ha medarbetare som lär sig att bättre hantera plötsliga förändringar och situationer/perioder av stress?

 

Arbetsmiljöverkets nya arbetsmiljöföreskrifter hjälper arbetsgivare att jobba förebyggande med psykisk ohälsa.  Titta gärna på filmen om “Utmaningen – Den sjuka jobbstressen” som Arbetsmiljöverket tagit fram, klicka här. Här varvas verkliga personers upplevelser med info från sakkunniga.

 

Om Mindfulness
Ett sätt att jobba förebyggande mot pskyisk ohälsa kan vara att introducera Mindfulness på arbetsplatsen. Mindfulness eller medveten närvaro är ett förhållningssätt där man genom enkla övningar får träna på att vara mer här och nu. Det är väl beprövade metoder och vi behöver dessa mer än någonsin idag där fokus och krav på lönsamhet och effektivitet är höga. De anställda förväntas vara flexibla, snabbt kunna ställa om och ha förmågan att hålla många bollar i luften.

Årligen kommer hundratals nya vetenskapliga rapporter som påvisar mindfulness positiva effekter. Många företag har insett vinsterna med detta och utbildar idag sina anställda i mindfulness.

Genom att träna mindfulness ökar den medvetna närvaron och många upplever att de;

  • får konkreta verktyg för att bättre hantera stress och press
  • ökad förmåga att fokusera och prioritera och därmed också lättare för att fatta beslut
  • får lättare för att möta förändringar och blir bättre på att agera klokare under pressade omständigheter
  • får en ökad närvaro, kommunikationen förbättras och samspelet med andra fungerar bättre

 

Utöver detta förbättras även individens självkänsla, personen får en mer positiv inställning till sig själv. Personen blir också mer medveten om hur han/hon tänker, reagerar och förhåller sig till andra. Tankar och reaktioner styrs inte längre lika lätt av ”autopiloten” som med automatik lättare väljer de dömande och kritiska tankarna. Den anställde svarar istället med vänlighet och medkänsla även mot sig själv. Som bonus får många även bättre sömn.

Chefen/medarbetaren blir genom detta därmed bättre på att leda både sig själv och andra.

 

Ny Insikt erbjuder företagsanpassade program/upplägg 

  • Kurser i mindfulness i Lund/Malmö med omnejd – både i grupp och individuellt
  • Inspirationsföredrag/workshops som kombineras med ett par övningar. Inspirationsföredragen är fina att till exempel ha på ett lednings-/personalmöte eller som en kick-off och träffarna brukar vara på allt mellan ett par timmar till en halvdag.
  • Skräddarsydda program – då företag vill erbjuda sin personal information och inspiration genom olika aktiviteter/föreläsningar inom fysisk och psykisk hälsa. Dessa upplägg kan vara ett engångstillfälle men också pågå under ett par månader, en termin eller under ett år. Varje enskild aktivitet kan vara på allt mellan en timme till en hel dag. Beroende på upplägg genomförs detta tillsammans med även andra samarbetspartners.
  • Retreats – skräddarsytt för ert företag. För inplanerade retreats framöver läs mer här.

 

Resultat
Christels ”Mindfulness på arbetsplatsen” är mycket uppskattad av de medarbetare på Tetra Pak som gått kursen. Hon visar på hög kompetens och en fantastisk förmåga att förmedla budskapet. Det ger inte bara en positiv känsla för stunden utan visar på stora förändringar i förhållningssätt och medvetenhet i val även på sikt. Denna kurs kommer vi fortsätta erbjuda våra anställda.”
Anna Stålnacke, Verksamhetschef / Head of Occupational Health and Safety AB Tetra Pak

 

Läs om tidigare kunders omdöme under fliken Referenser.

 

Kontakta mig på 0706-500855 eller christel.lilja@nyinsikt.com för ett första förutsättningslöst samtal.

 

Jag är diplomerad mindfulnessinstruktör och utbildad av Mindfulnesscenter, MFC Dr Ola Schenström. Ola är en av Sveriges ledande experter på Mindfulness och är själv utbildad i USA av bland andra professor Jon Kabat-Zinn. Jag är också utbildad inom beteendevetenskap, coaching och sorgbearbetning. Läs mer om mig under fliken Om här på hemsidan.

Mindfulness är friskvård och därför avdragsgillt.