Mindfulness

Vill ni att era medarbetare ska få konkreta verktyg för att bättre hantera stress och plötsliga förändringar?
Vill ni få mer fokuserade och mer närvarande medarbetare som får lättare för att prioritera och fatta kloka beslut?

Om Mindfulness på arbetsplatsen

Ett sätt att jobba förebyggande mot pskyisk ohälsa är att introducera Mindfulness på företaget. Mindfulness eller medveten närvaro är ett förhållningssätt där man genom enkla övningar får träna på att vara mer här och nu. Det är väl beprövade metoder och vi behöver dessa mer än någonsin idag där fokus och krav på lönsamhet och effektivitet är höga. De anställda förväntas vara flexibla, snabbt kunna ställa om och ha förmågan att hålla många bollar i luften.

Årligen kommer hundratals nya vetenskapliga rapporter som påvisar mindfulness positiva effekter. Många företag har insett vinsterna med detta och utbildar idag sina anställda i mindfulness.

Genom att träna mindfulness ökar den medvetna närvaron och många upplever att de får;

  • konkreta verktyg för att bättre hantera stress och press
  • ökad förmåga att fokusera och prioritera och därmed också lättare för att fatta beslut
  • lättare för att hantera förändringar och blir bättre på att agera klokt under pressade omständigheter
  • ökad närvaro och där kommunikationen och samspelet med andra förbättras

Utöver detta förbättras även individens självkänsla och personen får en mer positiv inställning till sig själv. Den som tränar mindfulness blir också mer medveten om hur han/hon tänker, reagerar och förhåller sig till andra. Tankar och reaktioner styrs inte längre lika lätt av ”autopiloten” som med automatik lättare väljer de dömande och kritiska tankarna. Den anställde svarar istället med vänlighet och medkänsla även mot sig själv. Som bonus får många även bättre sömn.

Chefen/medarbetaren som tränar mindfulness blir genom detta bättre på att leda både sig själv och andra.

Arbetsmiljöverkets nya arbetsmiljöföreskrifter hjälper arbetsgivare att jobba förebyggande med psykisk ohälsa.  Titta gärna på filmen om “Utmaningen – Den sjuka jobbstressen” som Arbetsmiljöverket tagit fram, klicka här. Här varvas verkliga personers upplevelser med info från sakkunniga.

Ny Insikt erbjuder

Olika företagsanpassade program/upplägg;

  • Kurs enligt konceptet “Mindfulness på arbetsplatsen” – i Lund/Malmö med omnejd – både i grupp och individuellt
  • Mindfulness coaching – genom samtal få både träning och verktyg för att bättre hantera situationen man är i
  • Inspirationsföredrag/workshops – som kombineras med några övningar. Inspirationsföredragen brukar vara givande att till exempel ha på ett lednings-/personalmöte eller som en kick-off och träffarna brukar vara på allt mellan ett par timmar till en halvdag.
  • Skräddarsydda företagsanpassade program – då man som företag vill erbjuda sin personal information och inspiration genom olika aktiviteter/föreläsningar inom fysisk och psykisk hälsa. Dessa upplägg kan vara vid ett engångstillfälle men också pågå under ett par månader, en termin eller under ett år. Varje enskild aktivitet kan vara på allt mellan en timme till en hel dag. Beroende på upplägg genomförs detta även tillsammans med andra professionella samarbetspartners.
  • Retreats – skräddarsytt innehåll och upplägg utifrån ert företags behov. För inplanerade retreats framöver läs mer här.

 

Beroende på om behovet är för en grupp eller individuellt träffas vi i Lund eller på ert företag. Kontakta mig gärna på tfn 0706-500855 eller på christel.lilja@nyinsikt.com för en första förutsättningslös diskussion kring era behov.

Mindfulness är friskvård och därför avdragsgillt.

Christels ”Mindfulness på arbetsplatsen” är mycket uppskattad av de medarbetare på Tetra Pak som gått kursen. Hon visar på hög kompetens och en fantastisk förmåga att förmedla budskapet. Det ger inte bara en positiv känsla för stunden utan visar på stora förändringar i förhållningssätt och medvetenhet i val även på sikt. Denna kurs kommer vi fortsätta erbjuda våra anställda.”
Anna Stålnacke, Verksamhetschef / Head of Occupational Health and Safety AB Tetra Pak

Läs om fler kunders omdöme under fliken Referenser.

 

Christel är diplomerad mindfulnessinstruktör och utbildad av Mindfulnesscenter, MFC Dr Ola Schenström. Ola är en av Sveriges ledande experter på Mindfulness och är själv utbildad i USA av bland andra professor Jon Kabat-Zinn. Christel är också utbildad inom beteendevetenskap, coaching och sorgbearbetning. Läs mer under fliken Om här på hemsidan.