Coach13

Coaching / samtal

Vill ni se medarbetarna växa, utvecklas och bättre komma i kontakt med sin verkliga potential?

Medarbetare som tar ansvar för sin egen utveckling och tar nya steg mot att bättre leda sig själv och andra.

 

Om Coaching
Coaching riktar sig till personer som vill ta nya steg mot att bättre leda sig själv och andra.

Personen har just nu inte tillgång till alla svaren och vet inte exakt vad den vill men är beredd att ta ansvar för sin egen utveckling och vill ta nästa steg för att bättre komma i kontakt med sin verkliga potential.

Beroende på var den anställde är på sin personliga resa ökar coaching generellt individens fokus och den medvetna närvaron. Självkänslan stärks och personen får lättare att fatta beslut. Medarbetaren får här med sig verktyg som tillsammans med den egna klokskapen hjälper personen vidare i det som han/hon vill förändra eller uppnå. Den anställde får helt enkelt lättare för att leda sig själv mot sina mål.

 

Jag erbjuder 
För att få ut mesta möjliga av vårt samarbete inser medarbetaren att tid och energi behöver investeras. För coaching i Lund ses vi på Hälsans Hus alternativt via Skype eller annat webbaserat verktyg.

Som livscoach är jag inkännande, omtänksam och varm. Vi arbetar mot tydligt uppsatta mål och jag ställer frågor, ger kontinuerlig återkoppling på det jag ser och hör klienten säga/inte säga (det som sägs mellan raderna) och utmanar till att ta nästa steg.

Jag erbjuder också företag workshops i det coachande förhållningssättet. Läs mer här.

 

Läs om tidigare kunder/klienters omdöme om livscoaching hos mig under fliken Referenser på hemsidan.

Kontakta mig gärna på 0706-500855 eller på christel.lilja@nyinsikt.com för en första förutsättningslös diskussion.